Oxygen til dambrug

De første dambrug i Danmark blev bygget helt tilbage i omkring 1900.  Siden har dambrug og aquakulturen generelt været et stigende erhverv. 

Aquakulten er under pres fra lavtlønslandene og underlagt en del myndighedskrav. Dette betyder, at der skal være stor fokus på effektivitet og foderudnyttelse.

En af de faktorer der kan påvirke effektiviteten i dit dambrug er, når der tilsættes oxygen. Strandmøllen A/S tilbyder dig en totalløsning med opstilling af oxygentank og automatisk levering. Så kan du koncentrere dig om at producere fisk.

Oxygentilsætning
Der er en lang række faktorer, der spiller ind når man skal udregne den korrekte oxygentilsætning:

  • Fiskebestand
  • Fodring
  • Omgivende temperatur
  • Anvendte iltningsudstyr


Disse faktorer tages med i betragtning, når man skal udregne, hvor meget ilt der er nødvendigt at tilføre for at få optimal udnyttelse af dambrugets kapacitet. Hvert dambrug er unikt og der findes derfor ikke en generel facitliste over korrekt ilttilsætning.

Strandmøllens konsulenter kan give rådgivning, således at samspillet mellem alle faktorer sikrer god trivsel og en kosteffektiv produktion. Ring til din gaskonsulent og hør nærmere om dine fordele ved at handle med Strandmøllen.