Procesindustrien

Procesindustrien trækker tråde til mange forskellige brancher lige fra byggebranchen over energisektoren til medicinalbranchen. Fælles for dem er dog, at de alle producerer produkter via komplekse og ofte også energitunge anlæg og processer, hvor gasser med fordel kan bruges.

Det kan eksempelvis være gasser, som

  • hydrogen og oxygen til forbrændingsprocesser
  • nitrogen og kuldioxid til initiering
  • oxygen og kuldioxid til vandbehandling
  • Inergen-blandninger til brandbeskyttelse
  • specialgasser til kalibrering og drift af måleudstyr og instrumenter
  • beskyttelsesgasser til opbygning af anlæg.

Vi hjælper dig dog ikke kun med gasserne, men bidrager også med vores knowhow om avancerede styrings- og reguleringsteknologier, ligesom vi vedligeholder og servicerer dine gassystemer.