Energisektoren

Energisektoren har igennem de sidste årtier udviklet sig til at være en af de vigtigste sektorer i alle samfund.

Der er mange forskellige aktører i denne branche som er i kontakt med Strandmøllens produkter og services. Der er raffinaderier, kraftværker, decentrale kraftvarmeværker, distributionsselskaber samt nyere områder som brændselscelle-producenter og hydrogen tankstationer m.fl.

Derudover er der den primære vindmølle industri – hvis behov er mere beskrevet under Jern- og Maskinindustrien. Fælles for alle aktører er, at behovene vi understøtter, er mangfoldige, samt at alle aktører har mange forskellige behov i deres værdikæder.

Advedøreværket
 

Gasbehovene er f.eks:

  • Nitrogen til inertisering
  • Hydrogen som brændstof
  • Baggas til svejsning
  • Beskyttelsesgasser til svejsning af rør
  • Kuldioxid og blandinger som brandhæmmende
  • Oxygen til forbedring af vandbehandling
  • Specialgasser til kalibrering og drift af måleudstyr og instrumenter i laboratorier og drift.

Gasserne kan leveres både på flasker og batterier og via tankløsninger.

Derudover har du i energisektoren behov for mange forskellige direkte og indirekte services:

Denne branche stiller store krav til sporbarhed, sikkerheds-, kvalitets- og miljøstyring – som Strandmøllen selvfølgelig opfylder. Arbejder du i energisektoren og bruger du gas? Ring til din gaskonsulent hos Strandmøllen og hør mere om dine muligheder.