Forsvar og redningstjensten

Forsvaret anvender tekniske medicinske specialgasser i mange forskellige flaskestørrelser og til forskellige anvendelsesområder. 
At levere gas til forsvars- og redningstjenesten stiller høje krav til os som leverandører.

Nøgleord for forsvaret er:

  • Tilgængelighed
  • Leveringstid
  • Garanti
  • Test
  • Kvalitetskontrol
  • Sikkerhed (både almen og militær)

Strandmøllen er officiel leverandør af gas til Det Danske Forsvar. Det kan være medicinsk flydende oxygen til ”Aviators Breathing Oxygen” i F16 jagerfly og Herkules transportfly, eller svejsegas til reparation af kampvogne.

Eksempler på produkter og anvendelsesområder:

Hæren

Reparationer
Til hærens hovedværksteder leverer Strandmøllen gasser til alle typer værkstedsreparationer for eksempelvis lastbiler, kampvogne, helikoptere og personbiler etc.

Våbenstyringssystem til kampvogne
Nitrogen bliver blandt andet brugt til laserafstandsmålere på kampvogne i forbindelse med våbensystemer.

Medicinsk oxygen
Forsvaret anvender flasker med medicinsk oxygen når man tager ud i krigszoner.

Flyvevåbnet

Ilt til besætning
Der anvendes medicinsk flydende oxygen til ”Aviators Breathing Oxygen” i både F16 jagerfly og Herkules transportfly. Udover at opfylde kravene om renhed i henhold til den medicinske standard (Ph. Eur.), er der særlige krav til et lavt indhold af fugt.

Som en ekstra sikkerhed for piloterne analyseres alle leverancer på Forsvarets Laboratorium inden de frigives til brug.

Air Evacuation (AIREVAC)
Forsvaret kan udstyre det store Herkules transportfly med to containere indrettet til sikker transport af op til 24 sårede soldater eller tilskadekomne civile f.eks. ved naturkatastrofer. Iltforsyningen til patienterne klares med medicinsk oxygen fra 2 stk. 50 liter flasker, som er monteret udvendigt på hvert modul. Det langt mindre Challenger fly kan også indrettes til patienttransport med medicinsk oxygen. Forsvarets akuttasker er udstyret med diverse remedier til førstehjælp herunder medicinsk oxygen.

Redningshelikopter
Flyvevåbnets SAR-beredskab råder over et antal redningshelikoptere, der alle er udstyret med medicinsk oxygen, hvilket sikrer mulighed for iltbehandling indtil patienten afleveres på et hospital.

SOAP (Spectrometric Oil Analysis Program)
Analyse af olieprøver fra flymotorer anvendes til at kontrollere motorens ”sundhedstilstand”. Unormalt slid af en motordel detekteres, så man kan reparere i tide og undgå dyre reparationer eller uheld. Til analyseapparaterne anvendes LAB LINE Argon fra XL- batterier.

Flydæk
Alle fly behøver en speciel teknisk luftart i dækkene for at kunne klare ekstreme temperaturer.

Søværnet

Der anvendes Nitrox (Nitrogen/Oxygen blanding), der giver dykkerne mulighed for at opholde sig på en given dybde i længere tid uden at skulle foretage dekompression. Desuden anvendes Heliox (Helium/Oxygen blanding) der muliggør dybe dyk samt anvendelse af et lukket system – en såkaldt ”rebreather” – så de undgår at blive opdaget pga. de opstigende bobler, der kommer ved traditionelle åbne systemer.

Forsvarets Laboratorium

Til diverse analyser og apparater anvendes specialgasser. Dette omfatter både højrene gasser og gasblandinger.

 

Redningstjenesten

Redningstjenesten har samme nøgleord og et stort behov for fleksibilitet og udvikling af flasketyper, ventiler og transportudstyr.
Produkterne er dog begrænset til primært medicinsk oxygen og i visse tilfælde lattergas. En 50/50-blanding af gasserne anvendes til akut smertelindring.


Kontakt din gaskonsulent og få rådgivning om det rigtige gasvalg.