Dinitrogenoxid

Dinitrogenoxid – også kendt som lattergas – er en farveløs gas med en svag sødlig lugt, som virker bedøvende ved indånding. Gassen er derfor ideel til

  • analgesi (smertelindring)
  • anæstesi (bedøvelsesmiddel)
  • kryokirurgi/kølemiddel
  • drivgas i visse typer af spraydåser.

Du skal være opmærksom på, at dinitrogenoxid ikke er brændbar, men derimod brandnærende, så den understøtter derfor en forbrænding kraftigt.

Vi producerer dinitrogenoxid ved opvarmning af ammoniumnitrat og kan levere gassen fordråbet i gasflasker.

RENHEDSGRADER

Uanset din branche kan du få dinitrogenoxid i lige præcis den kvalitet og renhed, som du har behov for. Det skyldes, at vi har dinitrogenoxid som en fast del af vores branchespecifikke gaskoncepter, som blandt andet indebærer

  • MED LINE ®, hvor du får dinitrogenoxid til medicinsk brug, som er klassificeret som lægemiddel og opfylder Lægemiddellovens §2 i anvendelse
  • PHARMA LINE ® med dinitrogenoxid, som opfylder pharmakopéen, men falder uden for definitionen
  • LAB LINE ®, hvor du får højren dinitrogenoxid til laboratorieformål
  • TECH LINE ® med dinitrogenoxid i standardkvalitet.