Dinitrogenoxid (lattergas)

Lattergas er en farveløs gas, med en svag sødlig lugt, virker bedøvende ved indånding. Den er ikke brændbar men brandnærende og understøtter forbrændingen kraftigt. Fordråbet.

Typiske anvendelser:

  • Analgesi/smertelindring Anæstesi/bedøvelsesmiddel
  • Kryokirurgi/kølemiddel
  • Drivgas i visse typer spraydåser

Hos Strandmøllen kan du købe lattergas til mange formål, i flere renhedsgrader og forskellige flaskestørrelser.Nedenfor ser du nogle eksempler - men ring til Strandmøllens gaskonsulenter, hvis du har behov for en anden type af lattergas.

  • Dinitrogenoxid MED LINE® – Gasser til medicinsk brug, der er klassificeret som lægemiddel og som kræver enten markedsførings- eller udleveringstilladelse. Disse gasser opfylder lægemiddellovens §2 i anvendelsen.
  • Dinitrogenoxid PHARMA® – Gasser der ikke er klassificeret som lægemiddel under lægemiddellovens §2. Disse gasser opfylder farmakopeen men falder uden for definitionen.
  • Dinitrogenoxid LAB LINE® - gas till laboratorier.
  • Dinitrogenoxid TECH LINE® – gas af standard kvalitet.


Leveringsformer

Medicinsk dinitrogenoxid leveres som fordråbet gas i en gasflaske.

Fremstilling af lattergas

Fremstilles ved opvarmning af ammoniumnitrat:
NH4NO3 → N2O + 2 H2O