DINITROGENOXID
 

HVAD ER DINITROGENOXID?​

Dinitrogenoxid (med molekylformlen N2O) – i daglig tale, lattergas – er en farveløs gas med en svag sødlig lugt, som virker bedøvende ved indånding. Gassen er ikke brændbar, men derimod brandnærende og er derfor med til at understøtte en forbrænding kraftigt.

HVAD BRUGER MAN DINITROGENOXID TIL?

Det er særligt inden for healthcare, laboratorier og energisektoren, hvor man bruger dinitrogenoxid

  • til bedøvelse (anæstesi)

  • til smertelindring (analgesi)

  • til kryokirurgi (frysebehandling)

  • som kølemiddel på laboratorier

  • som drivgas i spraydåser til fx barberskum

  • som iltningsmiddel til forbrændingsprocesser.

Dinitrogenoxid er underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

HVORDAN FREMSTILLER MAN DINITROGENOXID?

Dinitrogenoxid fremstilles ved at smelte fast ammoniumnitrat sammen med vand i et åbent smeltebad, hvorefter ammoniumnitratet spaltes til dinitrogenoxid og vanddamp i en reaktor. Efterfølgende renses, komprimeres, tørres og afkøles dinitrogenoxidet, før det kvalitetstestes og fyldes på flasker, batterier eller tanke.

DU KAN FÅ DINITROGENOXID
I DISSE KVALITETER AFHÆNGIGT
AF DIT BEHOV

 

SIKKER OPBEVARING
AF LÆGEMIDDELGASSER

Få et komplet overblik over de forskellige lovgivningsmæssige
krav, du skal følge, når du håndterer og opbevarer lægemiddelgasser
på danske hospitaler.