HYDROGEN

HVAD ER HYDROGEN?​

Hydrogen (med molekylformlen H2) er en farveløs og ugiftig gas, som hverken har lugt eller smag. Gassen kan sammenlignes med propan og er særdeles brandfarlig, så det er vigtigt at holde den væk fra eventuelle antændelseskilder. I daglig tale kaldes hydrogen også for brint.

HVAD BRUGER MAN HYDROGEN TIL? brint som brændstof

HVAD BRUGER MAN HYDROGEN TIL?

Man anvender hydrogen inden for forskning, metalbearbejdning og energisektoren, heriblandt

  • til varmebehandling af metaller

  • til gaschromatografi som bæregas

  • som brændstof til fx biler og busser

  • til kalibrering af analyseudstyr og detektorer

  • til reduktionsprocesser ved fremstilling af stål

  • til kemisk fremstilling af ammoniak og methanol.

Hydrogen blev før i tiden brugt i blandt andet balloner, men blev sidenhen erstattet af helium, som ikke er brandfarlig.

HVORDAN FREMSTILLER MAN HYDROGEN?

Vi fremstiller hydrogen gennem elektrolyse af vand på vores fabriksanlæg i Ejby. Her tilsætter vi kort fortalt miljøvenlig strøm fra de nordiske vandkraftanlæg til vores vandbassin, så vandet efterfølgende spalter og gør det muligt for os at opsamle hydrogenet. Når hydrogenet derefter er renset, komprimeret, tørret og kølet, så er vi klar til at køre det ud til vores kunder på flasker, batterier og trailere.

HYDROGEN FINDES I FORSKELLIGE KVALITETER AFHÆNGIGT AF DIT ANVENDELSESOMRÅDE
 

OVERVEJER DU AT SKIFTE BENZIN
UD MED BRINT?

Det tager 3-5 minutter at tanke. Du kan køre op til 600 km på en tank. Du udleder kun vand. Fordelene er mange, og brinttankstationerne står allerede klar, men er du klar?