Produktion af luftgasser

Her kan du få et overblik over de enkelte processer, der finder sted på vores luftgasanlæg, når vi producerer nitrogen, oxygen og argon.