Hydrogen

Hydrogen er en farveløs, lugtfri, ugiftig og særdeles brandfarlig gas, som har sammenlignelige egenskaber med propan og butan. Gassen bruges typisk

  • til kemisk fremstilling af ammoniak, methanol, brintperioxid og plast
  • til reduktionsprocesser ved fremstilling af stål
  • til svejsning ved meget høje temperaturer
  • til laboratoriearbejde
  • som brændselsceller i biler og trucks.

Vi producerer hydrogen ved elektrolyse af vand på vores anlæg og kan levere gassen komprimeret i flasker fra 2-50 liter eller i batterier og batteritrailere.

RENHEDSGRADER

Uanset din branche kan du få hydrogen i lige præcis den kvalitet og renhed, som du har behov for. Det skyldes, at vi har hydrogen som en fast del af vores branchespecifikke gaskoncepter, som blandt andet indebærer

  • LAB LINE ® med højren hydrogen til laboratorieformål
  • PRO LINE ®, hvor du får hydrogen til professionel brug i jern- og maskinindustrien
  • TECH LINE ® med hydrogen i standardkvalitet.