Leje- og bytteflasker

Der findes to typer af flasker, som vi skelner imellem; nemlig lejeflasker og bytteflasker.

HVAD ER EN LEJEFLASKE?

En lejeflaske er en del af vores ejendom, og vi lejer den ud enten med dagsleje eller via en flaskelejeaftale. Hvis du ikke ombytter din lejeflaske i løbet af 90 dage, så tillægger vi din leje et lavrotationstillæg fra den 91. dag, indtil du returnerer flasken.

Almindelige flasker og KVIK TOP ®-flasker i størrelserne 10 liter til 50 liter er alle lejeflasker, og det samme gør sig gældende for vores batterier.

HVAD ER EN BYTTEFLASKE?

En bytteflaske er en lejefri flaske, hvor du starter med at købe en brugsret til flasken. Når du så har tømt flasken, så kan du bytte den til en tilsvarende fyldt flaske og kun betale for indholdet.

Normalt kommer din bytteflaske i størrelsen 5 liter, medmindre den indeholder carbondioxid (kulsyre), hvor den så kommer i størrelserne 8 liter og 14 liter.

Husk, at du kan altid få et overblik over din flaske- og batteribeholdning på dit flaskekontoudtog, som du kan læse mere om her.