Strandmøllens flaskelejesystem

Lejeflasker

Alle almindelige flasker og KVIK TOP®  flasker i størrelserne 10 L til 50 L er lejeflasker. Samme gælder for alle typer batterier. Disse flasker og batterier er Strandmøllens ejendom og bliver lejet ud enten med dagsleje eller med en lejeaftale. Hvis en flaske ikke ombyttes i løbet af 90 dage, vil lejen blive tillagt et lavrotationstillæg fra den 91. dag og indtil flasken bliver returneret.

Bytteflasker

En bytteflaske er en lejefri flaske, hvor man starter med at købe en brugsret til flasken. Når flasken er tom, kan man bytte den til en tilsvarende fyldt flaske, og kun betale for indholdet. 

Bytteflasker er normalt i størrelsen 5 L., dog er bytteflasker med carbondioxid (kulsyre) i størrelserne 

8 L  (6 kg) og  14 L (10 kg).

Flaskekontrakt eller dagsleje?

Når du lejer flasker og batterier hos Strandmøllen, kan du vælge at betale enten på dagsbasis eller tegne en flaskelejekontrakt på enten 1, 3 eller 5 år. Læs mere om vores flaskelejeaftaler her.

Dit flaskekontoudtog

En gang om måneden modtager du et flaskekontoudtog fra Strandmøllen, der giver dig overblik over din flaske og batteri beholdning hos Strandmøllen.

På kontoudtoget kan du aflæse hvornår der har været bevægelser på din konto. Derudover kan du aflæse, hvor mange lejedage du har haft i indeværende måned, samt hvor mange flasker eller batterier du har på kontrakt i forhold til din faktiske beholdning.

Unik stregkode på alle flasker og batterier

Alle Strandmøllens flasker har en unik stregkode som er registreret i flaskestyringssystemet OCT. Dermed kan du være helt sikker på, at du kun betaler for de flasker du har.