SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- så du kan udføre dit arbejde trygt og uden bekymring.

Vi arbejder sikkert hver eneste dag. Det står nemlig i vores grundholdninger, som samtlige medarbejdere handler ud fra og engagerer sig i, så vi hver især kan tage sikkert på arbejde og komme sikkert hjem igen uden skader.

Vi har efterhånden en lang tradition for medarbejderinddragelse i forbindelse med vores sikkerhedsprocedurer og arbejdsmiljø, for vores medarbejdere er eksperter i deres arbejde og kan derfor bidrage med vigtig viden om arbejdsgangene og eventuelle risici. Det skaber efter vores mening de allerbedste forudsætninger for et sikkert arbejdsmiljø, hvor vi hver især tager et ansvar for vores fælles sikkerhed.
 

VI SÆTTER RAMMER FOR SIKKERHEDEN

Det er som medlem af brancheorganisationerne the European Industrial Gases Association (EIGA) og PCG, at vi samarbejder med resten af den danske og europæiske gasbranche om sikkerhed. Det sker blandt andet gennem videndeling og udarbejdelse af nye standarder.

Vores medarbejdere deltager desuden løbende i forskellige sikkerhedskurser, der afholdes af PCG, som træner dem i alt lige fra sikker håndtering af gasflasker til sikre arbejdssituationer. Det er fx kurser som

  • grundlæggende lære om gasser, hvor medarbejderne lærer om gassernes egenskaber, risici, og hvordan de håndterer gasserne sikkert

  • sikker adfærd – fælles ansvar (SAFA), som lærer medarbejderne at spotte potentielt farlige situationer og handle korrekt på dem.

Vi afholder desuden korte læringssessioner om sikkerhed internt, hvor medarbejderne blandt andet skal ”finde fem fejl”, samt sikkerhedsdage, hvor vi med praktisk træning øver sikkerhedsprocedurer og forskellige scenarier igennem med medarbejderne.
 

VI RAPPORTERER ALT

Det er helt centralt for os at lære af vores erfaringer og blive en endnu mere sikker arbejdsplads. Vi rapporterer derfor samtlige near misses, farlige forhold og andet, der kan forbedre vores sikkerhed, systematisk, så vi får afklaret alt lige fra årsag til handling og kan optimere vores sikkerhedsprocedurer for at undgå lignende hændelser i fremtiden.

I den forbindelse har vi en aktiv arbejdsmiljøorganisation med lokale arbejdsmiljøgrupper samt indsatsgrupper på vores lokationer, hvor vi fører risikovirksomhed. De er henholdsvis med til at understøtte den daglige, forebyggende indsats samt håndtere kritiske situationer.

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

Det er et spørgsmål, som vi løbende stiller vores medarbejdere, og det 
kommer der mange spændende og ikke mindst forskellige svar på.
Har du lyst til at læse dem?

SKAL STRANDMØLLEN VÆRE DIN
NYE ARBEJDSPLADS?