BRINT SOM BRÆNDSTOF

Vi har med stor stolthed taget del i pionerarbejdet med at fremme brint som brændstof og styrke den danske brintinfrastruktur, før det danske samfund begyndte at arbejde med en målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

I 2007 var vi med til at starte Green Hydrogen i samarbejde med fem andre virksomheder, hvor vi skabte et forum for vidensdeling mellem blandt andet myndigheder, forskningsinstitutioner og producenter med henblik på at understøtte den tidlige udvikling inden for brint til transport.

Efterfølgende var vi i 2015 med til at etablere Danish Hydrogen Fuel A/S sammen med OK a.m.b.a. og H2 Logic A/S, som havde til formål at åbne brinttankstationer og styrke infrastrukturen.
 

4 BRINTTANKSTATIONER PÅ 1 ÅR

I Danish Hydrogen Fuel A/S var målet at åbne fire-fem brinttankstationer inden for ét år og derigennem sikre, at halvdelen af danskerne kun skulle køre 15 km for at tanke brint.

Her bidrog OK a.m.b.a. med sit stærke kendskab til infrastrukturen, H2 Logic var førende producent af brinttankstationer, og vi havde den nødvendige viden om brintproduktion og var i stand til at levere direkte til brinttankstationerne fra vores eget brintanlæg.

Det lykkedes os at åbne fire brinttankstationer i Korsør, Brabrand ved Aarhus, Kolding og Esbjerg i 2016. Efterfølgende har vi overtaget brintforsyningen til to andre brinttankstationer i henholdsvis Gladsaxe og Københavns Sydhavn i 2020.

Selvom vi i dag ikke længere er en del af Green Hydrogen eller Danish Hydrogen Fuel A/S, så er vi stadig dybt involveret i brint til transport og leverer i dag brint til samtlige brinttankstationer i Danmark.

Læs brochuren om klimavenlig brintproduktion - brint som brændstof

KLIMAVENLIG BRINTPRODUKTION

Brint er i sig selv et miljøvenligt brændstof, som kun udleder vand, når bilens brændselscelle omdanner brinten til el i forbindelse med kørslen. Men er brinproduktionen så klimavenlig?

Ja, det er den hos os. Vi producerer nemlig ikke brint på naturgas eller fossile brændstoffer, men derimod gennem elektrolyse af vand. Elektrolyse kræver naturligvis et stort forbrug af elektricitet, men den får vi på klimavenlig vis fra de nordiske vandkraftanlæg for at sikre minimal miljøpåvirkning. Du kan læse mere om brint og brintproduktion her.

HVORNÅR ER BRINT-BILER ET BEDRE
VALG END EL-BILER?

Få svaret i Lars Laursens artikel, hvor du også kan få mere
at vide om, hvordan bilernes motorer fungerer.

VIDSTE DU, AT VI LEVERER BRINT OG GO' CO2
TIL POWER-TO-X-PROJEKTER?

grøn go co2

GO’ CO2 ER ET CIRKULÆRT OG BÆREDYGTIGT PRODUKT, SOM KAN DÆKKE CIRKA 25 % AF DET DANSKE CO2-FORBRUG.