Serviceaftale
- få tryghed og driftsikkerhed

Med en serviceaftale fra Strandmøllen på dit centralanlæg og udstyr  opnår du driftsikkerhed og tryghed ved din gasforsyning samtidig med, at du får reduceret dine omkostninger til reparation og vedligeholdelse.

Forebyggende service 

Når du tegner en serviceaftale med Strandmøllen, forpligter vi os til regelmæssigt at udføre forebyggende service på dit udstyr.

En gang pr. år vil vi udføre et servicetjek af dit anlæg, således at du slipper for unødvendige driftsstop og ekstraudgifter til at sørge for driftssikkerheden.

Ved det årlige servicetjek vil vores serviceteknikere gennemgå det udstyr, der er omfattet af serviceaftalen. Hvis serviceteknikeren konstaterer fejl på udstyr, vil han altid før vi igangsætter udbedringer eller reparationer, sørge for at kontakte dig, for accept af igangsættelse af opgaven. 

Læs mere om dine muligheder når du tegner en serviceaftale med Strandmøllen. 

Ring til Strandmøllens gaskonsulenter og hør mere om dine fordele ved at tegne en serviceaftale.

Få mere information om medicinske gasinstallationer her...