Serviceaftale 

Der er klare fordele, som er til at tage og føle på, når du tegner en serviceaftale på dit centralanlæg og udstyr. Du får nemlig større driftssikkerhed og dermed tryghed i din forsyning samtidig med, at du reducerer dine omkostninger til reparation og vedligeholdelse.

Det skyldes først og fremmest, at vi i kraft af serviceaftalen regelmæssigt udfører forebyggende service på dit udstyr. Derudover udfører vi hvert år et servicetjek på dit anlæg, så du undgår unødvendige driftsstop og ekstraudgifter til at opretholde din driftssikkerhed.

I forbindelse med det årlige servicetjek gennemgår vores serviceteknikere det udstyr, som er omfattet af din serviceaftale. Hvis serviceteknikeren konstaterer fejl på udstyret, så kontakter han eller hun naturligvis dig for at få din accept, før vedkommende igangsætter udbedringer eller reparationer.