Strandmøllen tager sig af både installation og vedligeholdelse

Forebyggende vedligehold og effektiv service er meget vigtige faktorer for at opnå den højeste forsyningssikkerhed. Når du indgår et samarbejde med Strandmøllen, sikrer vores Teknisk Service afdeling dig en effektiv og driftssikker forsyning, hver dag.

Strandmøllen hjælper dig med følgende:

  • Forbedrer sikkerheden på din centralgasinstallation
  • Sikrer den lovpligtige dokumentation
  • Forbedrer produktiviteten
  • At lovgivning og regler er overholdt
  • Reducerer driftsforstyrrelser

Allan Rasmussen, servicechef fra Teknisk Service siger "Vores mål er, at kunden kan fokusere på deres forretning – så klarer vi gassen, den skal bare være der”

Forsyningsaftale
En forsyningsaftale med Strandmøllen baseret på levering til tank, indeholder ud over levering af gassen, også tankanlægget, myndighedsansøgning, opstilling af tankanlægget samt overvågning af tanken. Strandmøllen overvåger løbende tanken, holder øje med dit gaslager og fylder tanken op, når det er nødvendigt. Strandmøllen sørger selvfølgelig også for, at de løbende lovpligtige eftersyn af tankanlægget bliver overholdt.  

Strandmøllen tilbyder endvidere overvågning og flaskeskift på flaskecentraler.

Installation
Så snart du indgår forsyningsaftale med Strandmøllen, starter planlægningen af installationen. Alt bliver afklaret og planlagt på forhånd, så dagen for installationen kan forløbe uden problemer.

Planlægningen starter med en gennemgang af dine ønsker til forsyningen bl.a. flydende gas eller kun gasfase, tryk, og kapacitet. Forsyningsaftalen definerer om det er en flaskeleverance eller en tankinstallation.

Gennemgangen resulterer i en udstyrsliste indeholdende feks. tank, fordamper, mixere, rør, ventiler, overvågning med mere. Såfremt der skal opstilles en tank eller et større flaskeoplag, involveres myndighederne. Når centralgasanlægget godkendes af myndighederne, udarbejdes der en detaljeret plan for installationen.

En installationsdag starter ofte med, at der etableres nødforsyning, så du ikke oplever driftsforstyrrelser i forbindelse med installationen. Opstilling af tankanlægget starter med, at tank og fordamper løftes på plads, fastgøres og forbindes indbyrdes, efterfølgende tilsluttes kundens installation. Mens tanken fyldes, instrueres du i anlæggets funktioner.

Akut service
Skulle uheldet være ude og der opstår akutte problemer i din installation, er vi naturligvis klar til at hjælpe dig i Teknisk Service afdelingen. Vores hold af erfarne serviceteknikere har den viden og de kompetencer der skal til, for at sikre at din forsyning er oppe at køre igen, hurtigt og effektivt.

For løbende vedligeholdelse kan du tegne en serviceftale, som du kan læse mere om her.