XL-batteri med 300 bar

Der er mange fordele at hente ved at skifte fra almindelige flasker til XL-batterier, hvis du har et højt gasforbrug. Først og fremmest så får du dobbelt så meget gas, uden det optager mere plads.

Det skyldes, at vores XL-batteri består af 8 flasker med hver 80 liter og et tryk på intet mindre end 300 bar, hvorimod et almindeligt batteri kun har 10 flasker med hver 50 liter og et tryk på 200 bar. XL-batteriet har med andre ord hele 92 m3 gas mere end et almindeligt batteri til trods for, at det ikke er større og derfor heller ikke optager mere plads i din produktion eller lagerhal.

FÆRRE BATTERISKIFT OG MINDRE MILJØBELASTNING

XL-batteriets høje indhold betyder samtidig, at du forlænger tiden mellem dine batteriskift betydeligt. Du sparer derfor tid på håndtering af batteriet, tilslutning til centralanlæg og ikke mindst administration i forbindelse med bestilling af gas.

Derudover får du en endnu grønnere samvittighed med XL-batteriet, da de færre batteriskift ligeledes minimerer antallet af transporter. Du belaster med andre ord vores alle sammens miljø langt mindre end hidtil ved de almindelige flasker.