Certifikater til specialgasser og højrene gasser

Når du køber specialgasser hos Strandmøllen bliver flaskerne leveret med et certifikat. Certifikatet giver dig garanti for produktets kvalitet og indhold.

Certifikat til LAB blandinger

Hvis din specialgas er en blanding, vil det medfølgende certifikat være udstedt af enten Strandmøllen A/S eller vores samarbejdspartner. Certifikatet indeholder bl.a. følgende information:

 • Information om komponenter i blandingen
 • Dokumentation for blandingstolerancen
 • Information om Analysemetoden
 • Batch nummer for flasken
 • Flaskenummer og størrelse
 • Produktionsdato
 • Udløbsdato

Certifikat til LAB gasser – højrene gasser

Hvis din specialgas er en højren gas medfølger der også et certifikat. På certifikatet finder du bl.a. følgende information:

 • Dokumentation for kvalitet og renhed af gassen 
 • Analysespecifikation 
 • Batchnummer for flasken
 • Flaskenummer og størrelse
 • Produktionsdato
 • Udløbsdato

Hvis du ønsker mere information om de certifikater der følger med din gas, er du velkommen til at kontakte din gaskonsulent.