Generel håndtering af trykflasker

Her følger nogle gode råd om, hvorledes gasser og gasflasker opbevares og anvendes hensigtsmæssigt.

Flasken kan udgøre en fare i sig selv, da den er under tryk. Trykket i flasken er helt op til 300 bar, hvilket svarer til en samlet kraft på mere end 2000 tons mod flaskevæggen for en 50 liters flaske.

  • Brug altid sikkerhedsfodtøj og kraftige arbejdshandsker ved håndtering af gasflasker
  • Pas på med at flytte gasflasker, når underlag er glat.
  • Rejs altid flaskerne op på den korrekte måde – med bøjede ben og ret ryg.
  • Flaskerne må ikke kastes, væltes eller udsættes for slag eller stød
  • Brug aldrig gasflasker som underlag eller støtte
  • Åben altid ventilen forsigtigt
  • Større flasker skal altid sikres med kæder, så de ikke kan vælte.