Dine gaskonsulenter

Lars Laursen
Markedsdirektør

 

Telefon     40 80 62 08
E-mail:      lars.laursen

John Andersen

Salgschef Danmark
Jern- og Maskinindustrien 

 

Telefon     40 80 62 29

E-mail:     john.andersen

Kim Bjørnøe

Distriktschef
Jern- og Maskinindustrien
Sjælland, Lolland og Falster

 

Telefon:   40 80 62 18

E-mail:    kim.bjornoe

Allan L. Nielsen

Salgskonsulent
Jern- og maskinindustrien
Nord & Vest Jylland

 

Telefon:    40 80 62 20

E-mail:      allan.nielsen

Mogens Jensen

Salgskonsulent
Jern- og Maskinindustrien
Øst- og Syd Vest Jylland

 

Telefon:   29 61 90 24

E-mail:    mogens.jensen

Alex E. Jensen 

Salgskonsulent

Jern- og Maskinindustrien

Fyn og Sønderjylland

 

Telefon: 51 43 60 84

E-mail: alex.jensen

Sundhedssektoren, Farmaceutisk industri og Laboratorier

Finn Kofoed-Dam

Salgs- og Produktchef

Healthcare og farma

  

Telefon:    61 62 06 12

E-mail:     finn.kofoed-dam

Michael Nørkjær

Salgschef

Specialgas og Teknik

 

Telefon: 61 62 06 14

E-mail: michael.norkjaer

Lars Carlsen

Specialgas Konsulent

Farma, Laboratorier & Uddannelsesinstitutioner

Telefon: 701 02 107

E-mail: lars.carlsen@strandmollen.dk 

Elena Chalapanova

Salgskonsulent

Farma, Laboratorier & Uddannelsesinstitutioner

Telefon: 701 02 107

E-mail: elena.chalapanova 

Jacob Charles

Salgskonsulent
Healthcare
 
Telefon: 40 80 62 16
E-mail: jacob.charles

Edmund Christiansen 

Konsulent

Healthcare 
 

Telefon: 51 85 77 31

E-mail: edmund.christiansen

Hanne Andersen

Specialgaskoordinator

 

Telefon: 63 46 14 22

E-mail: hanne.andersen

Jacob Bachmann

Salgschef

Levnedsmiddelindustrien

 

Telefon: 40 80 62 09

E-mail: jacob.bachmann

Frans Mortensen

Salgskonsulent

Levnedsmiddelindustrien
Produktspecialist Dambrug
 

Telefon: 61 62 06 08

E-mail: frans.mortensen

Jørgen Schröder

Konsulent
Levnedsmiddelindustrien

 

Telefon:   40 80 62 31

E-mail:    jorgen.schroder