DER ER MERE, HVOR DET KOMMER FRA

Strandmøllen får med sit kommende CO2-anlæg sin helt egen CO2-kilde, hvilket vil skabe større forsyningssikkerhed for kunderne og bidrage til cirkulær økonomi.

De seneste års CO2-mangel i sommermånederne i Europa har helt naturligt skabt frustrationer hos kunder, der er dybt afhængige af denne gas for at opretholde deres produktioner. Hos Strandmøllen har vi derfor haft et mål om at skabe større forsyningssikkerhed for vores kunder, så den hidtidige CO2-mangel fremover ikke skal være en trussel hver sommer.

Større forsyningssikkerhed med egen CO2-kilde
Målet bliver nu ført ud i livet, da vi har indgået et samarbejde med Nature Energy, som er i gang med at etablere verdens største biogasanlæg i Korskro uden for Esbjerg. I forlængelse af biogasanlægget bygger vi nemlig vores helt eget CO2-anlæg, der bliver det første af sin slags i Danmark.

CO2-anlægget skal oprense og kondensere den overskydende CO2 fra biogasanlægget, så det fremover bliver muligt at dække cirka 25% af Danmarks CO2-forbrug. Faktisk forventer vi allerede at være klar til at forsyne vores kunder med CO2 fra det nye anlæg, inden næste periode med CO2-mangel truer i sommeren 2019.

GO' CO2 - et bidrag til den cirkulære økonomi

Det nye CO2-anlæg vil ikke kun skabe større forsyningssikkerhed, men er samtidig et bidrag til den cirkulære økonomi og en mere bæredygtig fremtid. Der er med andre ord tale om GO’ CO2.

Produktionsprocessen bag den klimavenlige biogas fra Nature Energy resulterer nemlig i et restprodukt, som blandt andet består af CO2, der under normale omstændigheder vil få lov til at stige op i atmosfæren. Det er denne CO2, som vi oprenser og kondenserer, så den bliver genanvendelig i blandt andet levnedsmiddelindustrien til produktion af læskedrikke og som tøris til køling af fødevarer.

På den måde forlænger vi CO2’ens levetid og lader den fortsætte som en ressource til gavn for såvel kunder som miljø.