Strandmøllen sælger sin andel i Danish Hydrogen Fuel A/S til Everfuel A/S

Strandmøllen har underskrevet en aftale med Everfuel A/S om overtagelse af Strandmøllens andel i Danish Hydrogen Fuel A/S (DHF). DHF er et joint venture mellem Strandmøllen A/S, Nel Hydrogen A/S, og OK a.m.b.a.


Danish Hydrogen Fuel A/S var blandt de første til at opsætte og drive brinttankstationer i Danmark. De øvrige partnere i selskabet har ligeledes solgt deres andel til Everfuel A/S. Det betyder, at Everfuel vil overtage den daglige drift af DHF-brinttankstationerne i Brabrand ved Aarhus, Kolding, Esbjerg og Korsør.

”Vi er glade for at overdrage kæden af brintstationer til Everfuel. Parterne bag DHF har siden 2015 investeret betydeligt i at markedsføre brintbilisme i Danmark. Vi har vist, at brintstationer kan fungere i almindelig dagligdagsdrift. Vi ser frem til, at kædens drift og fortsatte udvikling nu varetages i Everfuels større brintnetværk,” siger Alex Buendia, formand for bestyrelsen i DHF.

Salget falder godt i tråd med Strandmøllens strategifokus i de kommende år, hvor man vil fokusere på sine kernekompetencer inden for produktion og distribution af gasser, herunder brint til hele kundesegmentet som fx Power-to-X, kemisk industri og metalindustrien.

”Strandmøllen ser stort potentiale i at levere brint til transportsektoren, og medejerskabet af DHF har givet værdifuld erfaring. Vi er glade for fortsat at skulle levere brint til stationerne og udvikle løsninger til de specielle krav, som brint til transportsektoren stiller,” lyder det fra Alex Buendia, direktør i Strandmøllen A/S.