Strandmøllen styrker sin brintposition

Den danske gasleverandør indkøber nye 300 bars brint-trailere og fordobler sin kapacitet som led i en ny strategi for at omstille sig til den stigende vækst i brintmarkedet.

 


Traileren er den første 300 bars trailer i Danmark, og den indeholder cirka 5.500 m3.

Den samlede trailer-kapacitet lyder nu på over 30.000 m3, som forsyner Strandmøllens mange forskellige kunder med miljøvenlig brint. Gasleverandøren med over 30 års erfaring inden for brintproduktion og -distribution opruster nemlig sin vognpark med flere nye brint-trailere, som fordobler den eksisterende kapacitet. Den første trailer blev leveret i starten af året og er den første 300 bars trailer i Danmark.

”Det sker som led i vores nye strategi, hvor vi intensiverer vores fokus på distribution af brint til hele vores kundesegment. Det drejer sig både om brint til Power-to-X-projekter, brint-tankstationer, metalindustri og kemisk industri samt backup-power, siger Lars Laursen, som er markedsdirektør i Strandmøllen A/S, og fortsætter:

”Det er vidt forskellige kunder med hver deres forskellige behov for brint-leverancer. Vi opruster derfor ikke kun med nye brint-trailere for at levere til de allerstørste kunder, men investerer samtidig i flaskebatterier og flasker med 300 bar til vores øvrige kunder”.

MILJØVENLIG BRINT

De mange trailere, batterier og flasker fyldes i Ejby på Fyn, hvor Strandmøllen selv producerer brint via elektrolyse og med strøm fra de nordiske vandkraftanlæg. Der er med andre ord tale om miljøvenlig brint, som distribueres til kunder i både Danmark, Sverige og Tyskland.

Strandmøllen A/S har tidligere være en del af Danish Hydrogen Fuel A/S, som etablerede og drev de første brinttankstationer i Danmark. Danish Hydrogen Fuel A/S blev solgt til Everfuel i begyndelsen af året, men Strandmøllen leverer fortsat miljøvenlig brint til tankstationerne.