24. juni 2016

Esbjerg åbner brinttankstation!

Den 24. juni 2016 bliver Danmarks 10. brinttankstation indviet i Esbjerg. Som partner i Danish Hydrogen Fuel er det Strandmøllens 4. brintstation. Danmark er dermed endnu tættere på målet om, at have et landsdækkende netværk af brintstationer.

Den brint der tankes på Danish Hydrogen Fuels tankstationer, kommer fra Strandmøllens elektrolyseanlæg på Fyn. Dette anlæg er Danmarks eneste industrielle anlæg til brintproduktion.

Åbningsceremonien i Esbjerg den 24. juni bliver afholdt som en temadag om biler, brint og brændselsceller sammen med blandt andet borgmester Johnny Søtrup. På temadagen vil der blive drøftet, hvordan den strøm der produceres af vindmøller ud for Esbjergs kyster, kan konverteres til brint og dermed medvirke til en mere grøn transport i kommunen.

Læs mere om vores engagement her.

_______________________________________________________

3. marts 2016

Ny brinttankstation i Kolding


Den 3. marts 2016 bliver Danmarks 9. brinttankstation indviet i Kolding. Der vil fra den 3. marts køre fem af disse brintbiler rundt i Kolding Kommune.
Stationen er den 3. station, der bliver indviet af Danish Hydrogen Fuel A/S, der består af H2Logic A/S, OK a.m.b.a. og Strandmøllen A/S.______________________________________________________


21. januar 2016

Ny brinttankstation i Aarhus!

Den 21. januar, har Aarhus fået sin første brinttankstation. 

Brinttankstationen er opført af Danish Hydrogen Fuel A/S, der består af H2Logic A/S, OK a.m.b.a. og Strandmøllen A/S. Stationen er DHFs  2. station der bliver indviet. Den første blev indviet i Korsør i september 2015. Selskabet skal inden udgangen af 2016 udvide det danske netværk af brinttankstationer med op til fem stationer, så der i Danmark i alt er 11 stationer.

Optankningen af brintbilerne sker på en nyetableret brinttankstation i Brabrand. Samtidig tager Teknik og Miljø i Aarhus Kommune 10 nye brintbiler i brug. Brintbilerne udleder ingen CO2 og understøtter dermed Aarhus Kommunes ambition om CO2 neutralitet.

_______________________________________________________

14. september 2015

Så kan der tankes brint ved Storebælt – ny tankstation åbnet i Korsør

Under af overværelse af Slagelse borgmester Stén Knuth, blev en ny brint tankstation åbnet i dag i Korsør, hvilket gør at der nu kan tankes brint i syv danske byer. Åbningen er seneste skridt mod at sikre et landsdækkende netværk af brinttankstationer i 11 danske byer i 2016. Korsør tager samtidig syv nye brintbiler i brug fra Hyundai.


Tankstationen i Korsør drives af Danish Hydrogen Fuel A/S som er et fælles selskab etableret af energiselskabet OK, gasselskabet Strandmøllen og brint virksomheden H2 Logic. Sammen med bilproducenter arbejder aktørerne for at udbrede anvendelsen af brintbiler i Danmark.

Brintbilerne er på vej i Danmark og udland

Med yderligere syv brintbiler fra Hyundai til Slagelse Kommune, Sund & Bælt og SK Forsyning i Korsør, er den samlede bestand af brintbiler i Danmark næsten fordoblet siden årsskiftet, og der er lovning på yderligere en håndfuld brintbiler i Korsør. Senere på året lancerer Toyota brintbilen ”Mirai” i Danmark, som har været en succes i Japan og Californien hvor mere end 2.600 biler er bestilt af bilejere – alene i Californien har yderligere 30.000 vist interesse for at købe brintbilen. I løbet af 2016 forventes Honda også at introducere en brintbil i Danmark.

Dobbelt så langt på literen uden forurening

I brintbiler omdannes brint til strøm i en brændselscelle som udnytter energien dobbelt så godt som motorer i konventionelle biler – og med vand som eneste udstødning. Brinttankstation i Korsør forsynes med brint fra Strandmøllens centrale produktionsanlæg på Fyn, hvor der kun anvendes grøn strøm og vand til produktionen.

Samme rækkevidde og hurtige optankning som benzin

Brint tankes på biler lige så hurtigt som benzin og giver samme lange rækkevidde på mere end 500 kilometer på én tankfuld. Optankningsprocessen er allerede standardiseret af de internationale bilproducenter så at brintbiler tankes ens og med samme tilkobling i hele verden. Netop derfor er brint tankstationen i Korsør placeret ved et eksisterende OK anlæg– da den tilbyder den samme transport komfort og service som benzin.

Dansk teknologi og arbejdspladser

Brinttankstationen i Korsør er udviklet og leveret af danske H2 Logic. Danske virksomheder og offent-lige aktører har siden 2001 investeret mere end 3,5 milliarder kroner i udviklingen af brint teknologier og er blandt de førende i verden. Netop brintinfrastruktur rummer et stort eksportpotentiale for danske virksomheder da mere end 30% af komponenterne i en brint tankstation produceres i Danmark, og fremstillingen af blot én tankstation skaber beskæftigelse for 4,5 personer i ét helt år. 
 25. februar 2015

Strandmøllen skifter til brintbiler

Strandmøllen har købt en af Danmarks første privatejede brintbiler og tager dermed medansvar for at sætte skub i fremtidig bæredygtig transport. Samtidig indvier virksomheden egen brinttankstation, ved deres luftgasfabrik på Fyn, hvor Strandmøllen har Danmarks eneste elektrolyseanlæg til produktion af bæredygtig brint.

Da brint er et bæredygtigt brændstof, er det et stærkt alternativ til de fossile brændstoffer til biler. Især nu, hvor der i de kommende år bliver skabt mulighed for tankning i store dele af Danmark i forbindelse med Strandmøllens partnerskab med OK a.m.b.a og H2 Logic A/S. Det er derfor naturligt, at gå et skridt foran og etablere egen brintstation, samt begynde udskiftningen af bilparken fra fossilt brændstof til brintbiler.

- Vi på Strandmøllen er overbevist om, at brintbilerne får et gennembrud på det danske marked i de kommende år. På sigt tror vi på, at også privatbilisterne vil vælge brintbilen. Med vores investering i brintbil og flere brintstationer, håber vi på at være med til at kickstarte dette gennembrud, udtaler Strandmøllens markedsdirektør, Lars Laursen.

I forvejen kører der et antal brintbiler indkøbt af kommuner primært til brug i hjemmeplejen. Strandmøllen bliver derfor en af de første private virksomheder, der kører brintbil.

For et par uger siden meddelte Strandmøllen, at de har indgået partnerskab med OK a.m.b.a og H2 Logic A/S, om etablering af brinttankstationer i Danmark. Den nystartede virksomhed, Danish Hydrogen Fuel A/S, har planlagt at bygge op til fem brinttankstationer i Danmark inden udgangen af 2016. For at komme hurtigt i gang med egne brintbiler, har Strandmøllen allerede nu, selv bygget sin egen brinttankstation ved anlægget i Ejby.

- Vi er meget stolte over, at være med til at opbygge en infrastruktur til brinttankning. Hos Strandmøllen sætter vi en ære i at handle som vi prædiker og gøre tingene selv. Vi synes derfor, at det er naturligt, udover samarbejdet i Danish Hydrogen Fuel, at starte med at etablere vores egen brintstation. Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for at skabe en klimarigtig transport, og være med til at skåne miljøet, fortæller Strandmøllens Adm. Direktør, Alex Buendia.

Strandmøllens brintbil, en Hyundai ix35, er den første serie producerede brændselscellebil på markedet. Tankkapaciteten på brintbilen, gør det muligt at køre 600 km før tankning. Strandmøllens Hyundai ix35, skal bruges af Strandmøllens ansatte.

- Vi er utrolig glade for at Strandmøllen har valgt at satse på brint teknologien. Når en stor seriøs spiller på markedet kommer med en sådan udmelding understreger det teknologiens meget klare potentiale. Vi er meget stolte over at have muligheden for at levere en ix35 brint bil til Strandmøllen og er glade for den tillid der vises Hyundai i udrulningsprogrammet ifht. infrastrukturen, Udtaler Søren Møller Pedersen, Salgschef Hyundai Bil Import A/S.


 

2. februar 2015

Strandmøllen investerer i brinttankstationer

Sammen med energiselskabet OK a.m.b.a og teknologiselskabet H2 Logic investerer Strandmøllen i op til fem nye brint tankstationer. Brinttankstationerne drives i et fælles selskab, Danish Hydrogen Fuel A/S. Strandmøllen tager dermed et betydeligt skridt mod en fremtid med bæredygtig brint til transport.

Med de 5 nye tankstationer vil man kunne tanke brint i 11 større byer på tværs af landet inden udgangen af 2016.

Med op til fem nye brinttankstationer fra Danish Hydrogen Fuel vil det samlede netværk være så dækkende, at 50 % af befolkningen vil have mindre end 15 kilometer til nærmeste brinttankstation, og at brint kan tankes i alle de største byer.

- Som en leverandør af industrigasser i Danmark i næsten 100 år er det naturligt for os at tage et betydeligt skridt mod en fremtid med bæredygtig brint til transport. Investeringen i Danish Hydrogen Fuel giver os værdifulde erfaringer med distribution af brint til tankstationer og en synergi med vores eksisterende bæredygtig brint produktion i Danmark, fortæller Strandmøllens administrerende direktør Alex Buendia.

Dansk forspring på infrastruktur

Sigtet med Danish Hydrogen Fuel er, at selskabet skal agere som platform for etablering og drift af brinttankstationer og samle de kompetencer og teknologier, som er nødvendige for en succesfuld udbredelse.

I Ejby driver Strandmøllen det eneste elektrolyseanlæg i Danmark i dag. Det er dette anlæg, som skal levere brint til tankstationerne. Brinttankstationerne etableres ved/på udvalgte OK tankstationer, hvilket giver Danish Hydrogen Fuel en stærk adgang til markedet via den eksisterende infrastruktur for brændstof.

Brinttankstationerne til Danish Hydrogen Fuel leveres af H2 Logic, og på den måde sikres det, at der anvendes danskudviklet og -produceret teknologi. Danish Hydrogen Fuel brinttankstationerne etableres med bidrag fra det Europæiske FCH-JU program og Energistyrelsen.

Brintbilerne er på vej

Udbyggelsen af det danske netværk understøtter bilproducenternes introduktion af brintbiler. Hyundai lancerede i 2014 ix35 brintbilen med mere end 500 kilometers rækkevidde og samme hurtige optankningstid som en benzinbil. Til efteråret ventes Toyota at følge trop, og flere andre bilproducenter er på vej.

Brintbiler kan levere et afgørende bidrag til at indfri Danmarks målsætning om uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050, da brint kan produceres på basis af vedvarende energi.

Hvad er brint?

Brint kan produceres på basis af vedvarende elektricitet, og kan derved anvendes som lager for de stigende mængder vindmøllestrøm. I modsætning til eksport af strømmen til nabolande kan brintfremstilling sikre, at elektriciteten i stedet anvendes som brændstof i biler til gavn for miljøet og Danmarks forsyningssikkerhed.

Brintbiler, er moderne elbiler hvor energien lagret i form af brint der omdannes til elektricitet i en brændselscelle med vand som eneste udstødning. Den teknologiske udvikling er gået hurtig de seneste år. Det betyder, at den nyeste generation af brintbiler er helt på højde med benzindrevne biler, både med hensyn til optankningstid, rækkevidde og brændstofomkostninger.