Strandmøllen A/S

For 100 år siden startede Christian Nielsen virksomheden Strandmøllen A/S i Danmark. Siden da har Strandmøllen produceret og markedsført gasser til alle brancher. F.eks:

Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder, at virksomheden har en solid, langsigtet og økonomisk stærk ejer.

Gennem alle årene har vi fokuseret på at opfylde store som små kunders behov for rene gasser af høj, ensartet kvalitet. Det har vi suppleret med kompetent rådgivning og viden i en direkte dialog med kunder og brugere.

Gasserne bliver fremstillet på højeffektive og moderne anlæg i Ejby og Holbæk med faste rutiner for kvaliteter og tolerancer. Strandmøllen er ISO-certificeret DS/EN ISO 9001, og produktionen er tilrettelagt med henblik på at skåne miljøet mest muligt. 

Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske producenter om levering af specielle produkter.

Strandmøllen tilbyder et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik og rådgivning.

Strandmøllen har et søsterselskab i Ljungby Sverige. Derudover har vi datterselskabet Medical Danmark A/S, der primært servicerer danske iltpatienter i hjemmet med ilt, udstyr og rådgivning.

Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og Sverige.

Ledige stillinger