Line, Kvalitetschef for tekniske gasser og levnedsmiddelgasser i Ejby

Hvorfor søgte du i sin tid et job hos Strandmøllen A/S?

Jeg blev faktisk kontaktet af Lone (kvalitetschef samt teknisk og regulatorisk chef) angående et strategisk projekt med at forsimple og afbureaukratisere Strandmøllens kvalitetssystem, efter jeg havde lavet et opslag på LinkedIn om min passion for at forbedre og forsimple kvalitetsledelsessystemer. Vi havde et par år forinden mødt hinanden og snakket om netop kvalitetsledelsessystemer og forenkling i forbindelse med min artikel til Magasinet Kvalitet, så vi kendte lidt til hinanden på forhånd.

Efterfølgende var jeg til samtale med både Lone og Alex (adm. direktør), som præsenterede projektet for mig. Det lød som et megafedt projekt med meget store visioner og utrolig mange muligheder, og så var det kombineret med Strandmøllens meget videnskabelige og faktabaserede tilgang, hvilket virkede til at være et supergodt match med, hvad jeg gerne ville.

Derudover tiltalte det mig meget, at Strandmøllen som virksomhed er fondsejet og selv bestemmer over sine penge. Det skinner tydeligt igennem i hele virksomheden og giver både tryghed og en masse muligheder for udvikling ud over det sædvanlige.

Hvordan ser din arbejdsdag typisk ud?

Min arbejdsdag består typisk af både driftsopgaver og projektopgaver, herunder del-elementer af projekt SAKS (Simplificering og Afbureaukratisering af Kvalitetsledelsessystemet). Driftsopgaver kan fx være håndtering af reklamationer, afvigelser, kvalitetsrapportering og procesoptimering inden for kvalitet.

Jeg bruger også en del af min tid på at sparre med kolleger omkring vores processer, og hvordan vi kommer videre inden for særligt kvalitet. I det hele taget har jeg meget tæt kontakt til kvalitets-, miljø- og sikkerhedsorganisationen i hele Strandmøllen-koncernen på tværs af landegrænserne, til vores produktion samt til nogle af vores eksterne leverandører.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Det er, når vi lykkes i fællesskab og bliver bedre. Særligt, hvis der igennem længere tid har været nogle processer, som ikke har fungeret optimalt, eller hvis vi har fået gentagne afvigelser eller reklamationer, og vi så får dem løst og forbedrer os, så de ikke sker igen… Dét er fedt for en person som mig, der i høj grad er drevet af resultater.

Det er også fedt, at vi i projekt SAKS er i gang med at se på vores IT-system til håndtering af vidensdeling og sikring af træning. Her kan moderne teknologi virkelig gøre hverdagen lettere for alle – især de medarbejdere, som ikke sidder foran en skærm hele dagen. Vi arbejder først og fremmest med at gøre informationen lettilgængelig netop dér, hvor den enkelte medarbejder befinder sig.

Vores vision er at skabe Danmarks bedste vidensdelings- og træningssystem, og vi forsøger at tænke så meget ud af boksen, som vi kan, samtidig med at vi overholder alle de relevante lovkrav.

Hvordan vil du beskrive kulturen i Strandmøllen A/S?

Den er meget åben og venlig, hvor de fleste er gode til at hjælpe hinanden. Der er kommet en del nye mellemledere ind, som jeg samarbejder rigtig godt med, hvilket jeg sætter utrolig stor pris på.

Der kan indimellem gå ”det har vi prøvet før” i den, men sådan er det fra tid til anden i en over 100 år gammel virksomhed som Strandmøllen, hvor der er mange erfaringer samlet ét sted. Omvendt forstærker det også bare motivationen og gør det endnu sjovere at udfordre den tankegang, så vi løbende finder nye måder at gøre tingene på og ikke mindst forenkler og forbedrer vores processer.