Vores samfundsansvar 

Vi stræber efter at udvikle vores virksomhed og samfund på en bæredygtig måde inden for et miljømæssigt, økonomisk og menneskeligt perspektiv.

Det kommer først og fremmest til udtryk via vores engagement i udbredelsen af bæredygtig brint til transport og vores investering i et CO2-anlæg, som genanvender CO2 fra verdens største biogasanlæg, så det skifter fra at være et restprodukt til at være en ressource.

Herudover skaber vi selv kosteffektive og nyskabende kvalitetsløsninger, så vores kunder får mulighed for at skabe innovative og konkurrencedygtige produkter eller services i forbindelse med deres produktion, forskning eller behandling af patienter. Det sker med henblik på øge vores kunders effektivitet og derigennem sikre den økonomiske udvikling, så den kommer til gavn for samfundet som helhed.

Det menneskelige perspektiv drejer sig især om en af vores grundholdninger, som er, at vi skal være gode kolleger. Grundholdningen er en så vigtig del af vores hverdag, at det står i vores mission med en forklaring om, hvordan vi er gode kolleger; fx at vi respekterer hinandens forskelligheder og kompetencer, at vi udviser ansvarlighed, samt at vi arbejder sikkert.

FOND SIKRER INDUSTRIEL UDVIKLING

Christian Nielsens Fond ejer Strandmøllen A/S og har til formål at arbejde til gavn for dansk industri. Det er ud fra en overbevisning om, at samfundets udvikling sker gennem udvikling af innovative løsninger.

Fonden støtter derfor opfindere og fabrikanter, som har betydning for dansk industri, ligesom den også støtter forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

I den forbindelse ønsker vi som virksomhed at sikre en langsigtet overlevelse og høj grad af uafhængighed gennem fortsat udvikling og en tilstrækkelig indtjening, så vi derigennem kan bidrage til fondens formål.