Strandmøllen satser på brint

Det er et fælles ansvar, at sørge for at vi i fremtiden passer bedre på vores miljø. Som leverandør af industrigasser i 100 år, er det naturligt for Strandmøllen, at tage et stort skridt mod en fremtid, hvor bæredygtigt brint til transport bliver mere udbredt. Strandmøllen vil gerne bidrage til en reduktion af Co2, ved at tage ansvar indenfor vores ekspertområde. Strandmøllen bidrager med viden, kapital og samarbejde på tværs af fagområder – hvilket er nødvendigt for at brint som brændstof til biler, kan få sit store gennembrud.


Du kan løbende læse nyheder om vores brintbiler her.

Danish Hydrogen Fuel A/S
Strandmøllen A/S, energiselskabet OK a.m.b.a og teknologiselskabet H2Logic A/S indgik 2015 et partnerskab og dannede firmaet DHF (Danish Hydrogen Fuel). Formålet er at bygge op til fem brinttankstationer i Danmark inden udgangen af 2016.

DHF’s første brinttankstation blev indviet i september 2015 i Korsør. i 2016 har vi åbnet i Aarhus i januar, Kolding i marts og Esbjerg i juni. Læs seneste nyt om vores brintaktiviteter her

Med totalt fem nye tankstationer vil man kunne tanke brint tæt på 11 større byer på tværs af landet inden udgangen af 2016.  Dette betyder at 50 % af Danmarks befolkning vil have mindre end 15 kilometer til nærmeste brinttankstation, og at brint vil kunne tankes i alle de største byer. Brintbiler kan levere et afgørende bidrag til at indfri Danmarks målsætning om uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050, da brint kan produceres på basis af vedvarende energi.

Klik her for at læse mere om DHF og parterne bag.

Partnerskabet Green Hydrogen
At Danmark ska være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, er den samme vision som partnerskabet Green Hydrogen arbejder efter. Green Hydrogen blev grundlagt i 2007 og består af fem virksomheder, inklusiv Strandmøllen.

Partnerskabet samler danske producenter, forskningsinstitutioner, netværksorganisationer og myndigheder med et fælles mål: fremme af brint og brændselsceller i Danmark. Partnerskabet hjælper Strandmøllen med hele tiden at være på forkant og tage del i den nyeste teknologi omkring energieffektive elektrolyseanlæg.

Brintanlæg i Ejby
Strandmøllen driver Danmarks eneste industrielle anlæg til brintproduktion på produktionsanlægget i Ejby. Brint bruges bland andet i blandinger til svejsegasser, i forbrændingsprocesser, som forsyning til små brændselsceller som backup til elnet – og nu senest som drivmiddel til biler.
Kapaciteten svarer til brændstof til cirka 2000 biler. Anlægget kan fylde 300 bars flasker og batterier. Dette er unikt idet det betyder at der kan være op til dobbelt så meget brint pr. leverance.

Hydrogen fremstilles ved elektrolyse af vand. Elektrolysen laves ved at sætte strøm til et vandbassin. I dag produceres brint for en stor del på basis af vedvarende elektricitet, eftersom cirka 40% af Danmarks elforbrug kommer fra vindmølleproduktion. Strandmøllen arbejder på at påvirke beslutningstagerne, så vi i fremtiden kan producere brint kun på vedvarende elektricitet. Dette er muligt, hvis vi i modsætning til eksport af strømmen til nabolande, sikrer at elektriciteten i stedet anvendes som brændstof i biler til gavn for miljøet.

Omkostningseffektiv leverance
Elektrolyseanlægget i Ejby er stabilt og driftssikkert. I kombination med Strandmøllens store ekspertise leverer vi et produkt som er meget omkostningseffektivt.

På brinttankstationen bruges blandt andet Strandmøllens unikke 300bar XL-batterier. I brinttankningens opstartsfase, som vi nu befinder os i, er dette både omkostningseffektivt og fleksibelt.
Brinttankstationerne er dog forberedt til, at vi bag anlægget placerer en trailer, der kan indeholde brint til ca. 1000 optankninger. Dette bliver aktuelt i fremtiden, når der kommer flere brintbiler på markedet. 

Viden om forbrugsmønstre
En del af Strandmøllens fremgang i løbet af årene, skyldes blandt andet, at vi studerer vores kunders forbrugsmønstre. Ved hjælp af vores system SOS, som er et GSM- og webbaseret overvågningssystem, har både vi og vores kunder styr på forbruget. Ved at måle og overvåge indholdet, kan vi sikre forsyningen af brint. Ved at kende vores kunders forbrugsmønstre, forbedrer vi konkurrenceevnen for brint i fremtiden.

Mange potentialer
Færøerne satser kraftigt på at reducere de fossile brændstoffer. Det færøske elselskab SEV og Færøernes Landstyre har sat som mål, at i 2030 skal al strøm på Færøerne være grøn. 

Udenfor hovedstaden Thorshavn er der etableret en vindmøllepark med 13 vindmøller, desuden er der rigtigt meget vandkraft. Udfordringen er at finde løsninger til at gemme energien fra vind i længere tid, eftersom Færøerne ikke er tilkoblet et internationalt elnet, og dermed kan købe og sælge energi andre steder fra. Det kan gøres med ’pump and storage’ systemer og ved at lave brint ud af vand.

Strandmøllen deltager i et konsortium, sammen med andre selskaber, der arbejder på at finde muligheder for at opbevare landets overskudsenergi. Det kan gøres ved at sætte elektrolyseanlæg op på øerne, der kan producere brint som brændstof til biler, busser og trucks. 

Værd at vide om Brintbiler:

Brintbiler er næste generation af de moderne elbiler. De kører på brint og udleder kun lidt vanddamp. I stedet for det store batteri, har de udover en tank med brint, en brændselscelle, der omdanner brint til el under kørslen.

Den teknologiske udvikling inden for brintbiler er gået hurtigt de seneste år. Det betyder, at den nyeste generation af brintbiler, er helt på højde med benzindrevne biler, både med hensyn til optankningstid, tophastighed, acceleration og rækkevidde- og brændstofomkostninger.

Lige nu går det så godt, at bilfabrikanterne som udvikler og producerer brintbiler, har svært at imødekomme efterspørgslen.


Strandmøllens brintbil, en Hyundai ix35, er den første serie producerede brændselscellebil på markedet.