Miljø- og energiledelse

Når vi siger, at vi stræber efter at udvikle vores virksomhed på en bæredygtig måde, så drejer det sig ikke kun om nyere investeringer eller initiativer som fx brint til transport og CO2-anlæg. Det handler i lige så høj grad om at tænke bæredygtighed ind i vores egen hverdag og værdikæde.

MILJØLEDELSE

Vi forsøger som nævnt at udbrede brint til transport og startede naturligvis selv med at tage teten, da vi tilbage i 2015 investerede i vores helt egen brintbil, som vores medarbejdere bruger i forbindelse med møder, messer og andre ærinder.

Herudover arbejder vi kontinuerligt med at minimere antal kørte kilometer og derigennem mindske vores forbrug af fossilt brændstof, når vi kører ud for at levere gasser til vores kunder. Vi har desuden vores egne chauffører ansat i vores distribution, så indstillingen til fossile brændstoffer er gennemgående for hele værdikæden.

Til slut beskæftiger vi os naturligvis også med affaldssortering, vandforbrug og stræber efter yderligere certificeringer af vores anlæg.

ENERGILEDELSE

Vi har et ønske om at mindske vores strømforbrug og er derfor certificeret efter den internationale standard DS/EN ISO 50001, som sikrer, at vi arbejder systematisk med løbende forbedringer af vores energiforbrug i form af strøm til produktion, belysning, rumopvarmning og lignende.

DS/EN ISO 50001 stiller desuden krav til energiudnyttelse og energiforbrug, herunder også måling, dokumentation og rapportering. Det betyder blandt andet, at vi træner vores ledere og medarbejdere, som direkte påvirker vores energiforbrug, og hele tiden arbejder med løbende forbedringer.