Miljø og energiledelse

Strandmøllen ser det som en pligt at være en miljøansvarlig virksomhed. Jordens ressourcer er ikke uendelige og derfor er det nødvendigt for os alle at arbejde på at mindske miljøpåvirkningen.

Vi sælger gas og services, der hjælper vores kunder med at minimerer forureningen. Et eksempel er vores investering i brinttransport som du kan læse mere om her. 

Hos Strandmøllen arbejder vi kontinuerligt med at minimere antal kørte kilometer, når vi skal levere gassen. Dette for at mindske mængden af vores forbrug af fossilt brændstof. 

Strandmøllen har egne chauffører ansat i distributionen, dette betyder at chaufføren har den rette indstilling og Strandmøllens værdier er implementeret i hele værdikæden ud til slutbrugeren. 

Vi arbejder derudover aktivt med affaldssortering, vandforbrug og yderligere certificeringer af vores anlæg.

Energiledelse - ISO 50001

Til fremstilling af luftgasser anvendes en stor mængde strøm. For at minimere forbruget er Strandmøllen certificeret efter den internationale standard DS/EN ISO 50001. Standarden sikrer, at Strandmølle arbejder systematisk med løbende forbedring af energiforbruget både i form af strøm til fremstilling af gasser og belysning samt rumopvarmning etc.  Der stilles krav til energiudnyttelse og energiforbrug, herunder måling, dokumentation og rapportering.  Ledere og medarbejdere som har direkte påvirkning på energiforbruget trænes og arbejder med løbende forbedringer. 

Det betyder blandt andet at Strandmøllen har en energipolitik og et energiledelsessystem, der sikrer efterlevelse af kravene i DS/EN ISO 50001.

Strandmøllens energipolitik er at:

•    Udnytte energien optimalt
•    Involvere medarbejdere
•    Indrage energieffektivisering ved projektering  og renovering
•    Forpligte sig til løbende forbedring ved effektivisering af energiforbruget
•    Overholde gældende lovgivning på energiområdet
•    Der er de nødvendige informationer og ressourcer til rådighedhed for, at målsætning og mål kan opfyldes