Samfundsansvar og industriel udvikling

Strandmøllen er et fondsejet selskab. Vores ejere, Christian Nielsens fond, har til formål at arbejde til gavn for dansk industri. Fonden tror på, at udvikling i samfundet sker gennem udvikling af innovative løsninger.

Fonden fremmer derfor dansk teknologisk og industriel udvikling ved at støtte opfindere og fabrikanter som har betydning for dansk industri. Desuden støtter fonden forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Strandmøllen ønsker - gennem en stadig udvikling - at sikre en langsigtet overlevelse og en høj grad af uafhængighed gennem en tilstrækkelig indtjening for derved at kunne bidrage til fondens formål.

Ud over disse formål, vil fondet kunne yde støtte til bevarelse af industriel eller håndværksmæssig kunnen og teknik, herunder restaurering af bygninger og driftsmidler.

Endelig er der afsat et årligt beløb til fordeling blandt forskelige humanitære institutioner.

Læs mere om Christian Nielsens Fond på fondens hjemmeside.