Sikkerhed

Vi arbejder sikkert. Det er nemlig et af punkterne i vores mission. Sikkerhed gennemsyrer vores hverdag, hvor vi sætter medarbejdernes sikkerhed højere end noget andet.

Det er derfor naturligt, at vi er medlem af EIGA, European Industrial Gases Association, som er en sikkerheds- og teknisk orienteret organisation for virksomheder, der producerer og leverer gas.

ZERO ACCIDENTS POLICY

Helt kort så arbejder vi med konkrete mål i vores Zero Accidents Policy for netop at opnå ”zero accidents”. Det betyder blandt andet, at vi har strukturerede systemer til rapportering af alle arbejdsulykker og ”near misses”. Vores mål er nemlig at være bedre end branchens gennemsnit i forhold til antal ulykker og fravær.

Herudover gennemgår vores medarbejdere en grundlæggende uddannelse inden for sikkerhed med fokus på gassernes egenskaber (herunder risici), egen adfærd, og hvordan den kan sikres. I den forbindelse har vi et velfungerende sikkerhedsudvalg, der løbende foretager risikovurdering og almen kontrol af arbejdssikkerheden.

SEVESO DIRECTIVE

Vores sikkerhedssystem er en del af kvalitetsstyringssystemet og dermed en del af ISO 9001-certifikatet. Systemet er opbygget i henhold til kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om risiko for større uheld og implementering af Seveso-direktivet.

EU's Seveso-direktiv har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af dem. Målet er at beskytte både mennesker og miljø.

Strandmøllen A/S er en kolonne 2-virksomhed under Seveso-direktivet, og alle vores processer er systematisk risikovurderet efter FMEA-/HAZOP-principper.  I sikkerhedssystemet indgår elementer som fx arbejdstilladelser, jobanalyser for nye opgaver, varmt arbejde, rapportering af "near misses" og hændelser, ATEX, adgangskontrol, uddannelse osv.