Sikkerhed

Vi arbejder sikkert. Det er nemlig et af punkterne i vores mission. Sikkerhed gennemsyrer vores hverdag, hvor vi sætter medarbejdernes sikkerhed højere end noget andet. 

Strandmøllen er medlem i EIGA, European Industrial Gases Association, som er en sikkerheds- og teknisk orienteret organisation for virksomheder, der producerer og leverer gas.

 
Zero Accidents Policy

Vi arbejder med konkrete mål i vores Zero Accidents Policy for at opnå ”zero accidents”. Vi har strukturerede systemer til rapportering af alle arbejdsulykker og ”near misses”. Strandmøllens mål er at være bedre end branchens gennemsnit i forhold til antal ulykker og fravær

Alle medarbejdere gennemgår en grundlæggende uddannelse inden for sikkerhed med fokus på gassernes egenskaber og dermed risici samt egen adfærd, og hvordan den kan sikres. Strandmøllen har et velfungerende sikkerhedsudvalg, der løbende foretager risikovurdering og almen kontrol af arbejdssikkerheden.
 

Seveso Directive

Strandmøllens sikkerhedssystem en del af kvalitetstyringssystemet og dermed en del af ISO 9001 certifikatet. Systemet er opbygget i henhold til kravene i arbejdstilsynets bekendtgørelse om risiko for større uheld og implementering af Seveso-direktivet.

EU's Seveso-direktiv har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Strandmøllen A/S er en kolonne 2 virksomhed under Seveso-direktivet. Alle processer er systematisk risikovurderet efter FMEA/HAZOP principper. 

I sikkerhedssystemet indgår elementer som: Arbejdstilladelser, sikre jobanalyser for nye opgaver, varmt arbejde, rapportering af "near misses" og hændelser, ATEX, adgangskontrol, uddannelse osv.