Kvalitetssikring og certifikater

Hver dag leverer vi produkter og services til mange forskellige kunder med hver deres formål for øje. Det kan blandt andet være gasser til svejsning af broer, MA-pakning af fars, sofistikerede ppb-blandinger til forskere eller livsvigtig oxygen til for tidligt fødte børn i respiratorer.

Alle formålene stiller store krav til vores kvalitet og kvalitetssikring, som derfor er en helt naturlig og vigtig del af vores hverdag. Ja, faktisk er begge dele indarbejdet fra top til bund i hele vores virksomhed – lige fra at være en grundholdning i vores mission til at være et operationelt værktøj i forbindelse med vores levering af hver enkelt gasflaske.

Helt overordnet så kan vores kvalitetssystem illustreres således:

 

CERTIFIKATER

Vi dokumenterer naturligvis vores kvalitetssystemer og har derigennem opnået en række kvalitetsstempler i form af følgende certifikater:

  • ISO 13485:2016 – certificering af medicinsk udstyr til medicinalbranchen
  • ISO 9001:2015 – kvalitetsledelsessystem 
  • ISO 50001:2011 – energiledelsesstandard for fremstilling af industrielle gasser.

Udover ovenstående certifikater har vi også følgende markedsføringstilladelser:

  • Oxygen komprimeret
  • Oxygen kryogen
  • Dinitrogenoxid
  • Latox (50 % O2 og 50 % N2O)
  • CE-mærkning medicinsk udstyr (CO2).