Strandmøllens selskaber

I 100 år har Strandmøllens hovedfokus været at producere og sælge gas i Danmark.

Samtidig har Strandmøllen formået at følge med tiden og har løbende investeret i og udvidet virksomheden.  I Danmark ejer vi datterselskabet Medical Danmark A/S, der primært servicerer danske iltpatienter i hjemmet.

Derudover har vi i starten af 2015 indgået partnerskab med OK a.m.b.a og H2 Logic A/S om etablering af brinttankstationer i Danmark i selskabet Danish Hydrogen Fuel A/S. Strandmøllen indgår desuden i et partnerskab omkring selskabet GreenHydrogen, der udvikler elektrolyseanlæg til produktion af brint.

I Ljungby, Sverige, har Strandmøllen et søsterselskab, Strandmöllen AB, med Nordeuropas mest moderne luftgasfabrik. I Tyskland har Strandmøllen investeret i en andel af det tyske selskab Gasecenter Nord GmbH i Lübeck.