Danish Hydrogen Fuel A/S

DHF er et fælles selskab ejet af OK, Strandmøllen og H2 Logic. Selskabet har til formål at drive brinttankstationer i Danmark. Samarbejdet påvirker ikke partnernes øvrige forretning. Sigtet med Danish Hydrogen Fuel er, at selskabet skal agere som platform for etablering og drift af brinttankstationer og samle de kompetencer og teknologier, som er nødvendige for en succesfuld udbredelse. Brintbilsteknologien kan levere et afgørende bidrag til, at indfri Danmarks målsætning om uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050, da brint kan produceres fra vedvarende energi.

Partnerne bag

OK a.m.b.a.
OK er et dansk energiselskab som leverer brændstof, elektricitet, naturgas, solcelle- og varmepumpeinstallationer OK-kæden omfatter 670 tankstationer fordelt over hele landet. Desuden har OK sammen med energiselskabet EoN etableret en gastankstation på Amager. OK er et andelsselskab, der er ejet af 11.000 kunder.

H2 Logic A/S
H2 Logic er en førende producent af H2Station® brinttankstationer til elektriske, brændselscelledrevne køretøjer. H2 Logic er et profitabelt vækstfirma siden 2003 og leverede 40 % af alle nye brinttankstationer i Europa i 2013. H2Station® teknologi fra H2 Logic anvendes på daglig basis til tankning af bl.a. brintbiler fra ledende internationale bilproducenter.

Strandmøllen A/S
Strandmøllen er et fondsejet dansk selskab, som gennem 100 år har leveret industrigasser i Danmark og Sverige. Strandmøllen driver egen produktion og distribution, herunder et elektrolyseanlæg i Danmark, som leverer brint til industrier og tankstationer.

Værd at vide:

Om Brint
Brint (hydrogen) kan produceres på basis af vedvarende elektricitet, og kan derved anvendes som lager for de stigende mængder vindmøllestrøm. l modsætning til eksport af strømmen til nabolande kan brintfremstilling sikre, at elektriciteten i stedet anvendes som brændstof i biler til gavn for miljøet og Danmarks forsyningssikkerhed.

Om Brintbiler
Brintbiler, eller mere præcist brintelektriske biler, er moderne elbiler, der kører på brint, og hvis eneste udledning er lidt vanddamp. Deres batteri er erstattet med, eller suppleret med, en brændselscelle, der omdanner brint til el under kørslen.
Den teknologiske udvikling inden for brintbiler er gået hurtig de seneste år. Det betyder, at den nyeste generation af brintbiler er helt på højde med benzindrevne biler, både med hensyn til optankningstid, tophastighed, acceleration og rækkevidde- og brændstofomkostninger.