F-gas

F-gas er en farveløs, lugtfri og brandfarlig gas, som forekommer i olie og naturgas. Gassen er en blanding af kulbrinter, hvor propan typisk udgør cirka 95 %, og bruges af virksomheder i forbindelse med

  • industriel procesvarme
  • hård- og blødlodning
  • flammeskæring i stål
  • laboratoriearbejde
  • truckdrift.

Vi leverer f-gas som ”flaskegas”, ”truck-gas” eller ren propan i flasker af forskellig størrelse afhængigt af din applikation og dit anvendelsesformål.

RENHEDSGRADER

Ren propan har typisk en renhedsgrad (kvalitet) på mindst 2.5 (99,5%), men du kan også få den i højere renheder som fx 3.5 (99,95%) eller endnu højere. Der tilsættes ikke noget lugtstof til ren propan, hvilket ellers er tilfældet ved f-gas, hvor der normalt tilsættes et lugtsporstof.