F-gas

F-gas er en farveløs, lugtfri og brandfarlig gas, som forekommer i olie og naturgas. Strandmøllen sælger propan som ”Flaskegas”, "Truck-gas", eller ren Propan.

F-gas er en blanding af kulbrinter, hvor propan er typisk omkring 95 %. F-gas tilsættes altid lugtstof. FF-gas findes i forskellige typer gasflasker med indhold mellem 0,34 og 45 kg.

Typisk anvendelse:

• Opvarmning
• Truckdrift
• Skæring

Ren propan har typisk en kvalitet på mindst 2.5 (99,5%), men fås også i højere renheder, 3.5 (99,95%) eller endnu højere. Intet lugtstof tilsættes ren propan. Ren Propan kan leveres i forskellige flaskestørrelser afhængig af applikation og anvendelsesformål.

Typisk anvendelse:

• Industriel procesvarme
Laboratorieformål