CO2 gasflaske oppefra. Køb gas flasker med kviktop reduktionsventil, lynkobling og beskyttelseshætte., Bedre planet med brug af bæredygtigt gas. Jorden ovenfra med godt miljø

GO' CO2

ESSENTIEL FOR FREMTIDEN
 

Strandmøllens GO’ CO2 er biogent produceret CO2, der sikre en bæredygtig forsyningssikkerhed og en fælles grønnere fremtid.

 

ET INNOVATIVT OG BÆREDYGTIGT PRODUKT,
DER SIKRER DIG FORSYNINGSSIKKERHED


Ingen kan gøre alt. Alle kan noget. Strandmøllen er en førende producent og leverandør af gasser til den dansk industri og sundhedsvæsen. Vi har viden, erfaring og kompetence. Hermed følger et stort ansvar. Vi kan ikke gøre alt, men vi gør alt, hvad vi kan for at gøre vores del.

 

Vores innovationsarbejde handler om at give dig værdi:

 

 • Sikre, at du får den rigtige kvalitet af de gasprodukter, du efterspørger.
   
 • At sørge for at sikre de rigtige leverancer på dine præmisser og skabe tryghed i dine processer.
   
 • At sørge for, at vi tænker grønt, når vi producerer.

 

Det lyder indlysende, men der er altid afvejninger mellem innovation, teknologi, miljø og omkostninger. Her arbejder Strandmøllen metodisk og målrettet for vores fælles fremtid.

HVAD ER
BÆREDYGTIG CO2?


Industriel CO2 produceres normalt som et biprodukt af fossile processer, ved produktion af f.eks. ammoniak og ethanol. 

I de senere år er der bygget flere og flere biogasanlæg, hvor CO2 er et naturligt biogent restprodukt.
Gassen, der produceres i et biogasanlæg, består af cirka 60 % metangas og cirka 40 % kuldioxid, CO2 som normalt frigives direkte til atmosfæren.

Et af Strandmøllens bæredygtige innovationsprojekter er derfor at indvinde den kuldioxid, som er et restprodukt fra et af verdens største biogasanlæg, der ligger i Jylland. I forbindelse med biogasanlægget, har Strandmøllen bygget et anlæg til oprensning, forædling og kvalitetssikring af restproduktet kuldioxid. Vi kan derfor også garantere en pålidelig forsyning til danske kunder. Kuldioxiden bliver derfor bæredygtig og vi kalder det GO’ CO2. Dette er et eksempel på nytænkning med fokus på naturens cirkulære proces.

HVORDAN PRODUCERES
BÆREDYGTIGT CO2?


Biogas produceres hovedsageligt af organisk affald såsom madaffald, gylle fra animalsk produktion og restprodukter fra landbruget. Denne såkaldte biomasse produceres i anlægget og udleder derefter rå biogas, som hovedsageligt består af metangas og kuldioxid.

Metangassen udskilles og bruges derefter som brændsel til opvarmning af boliger og industrier. Kuldioxiden, som normalt frigives til atmosfæren, raffineres yderligere og renses i syv forskellige trin til en lugtfri og smagløs gas. Dette opfylder både ISBT- og EIGA-standarderne og er godkendt til brug til fødevarer (E290).

Kuldioxiden opbevares under tryk i flydende form. Den fyldes i gasflasker, stadig i flydende form, til videre distribution til Strandmøllens kunder.

Se processen visualiseret herunder. 

PROCESSEN

HVOR KAN DEN
GRØNNE KULDIOXID BRUGES?


Strandmøllens grønne kuldioxid har samme renhed og kvalitet som traditionel kuldioxid. Den opfylder både ISBT- og EIGA-standarderne og er godkendt til brug til fødevarer (E290). 
 

Den fås til levering i forskellige kvaliteter alt efter anvendelsesområder, f.eks:
 

 • MA-pakning af fisk og skaldyr
   
 • Celledyrkning på IVF-klinikker
   
 • MAG-svejsning af rustfrit stål
   
 • Diagnostisk laparoskopi
   
 • Karbonisering af drikkevare
   
 • Tørisblasting

GO' CO2 TIL
MILJØVENLIG 
TØRISBLASTINGVidste du, at GO' CO2 bruges i forbindelse med miljøvenlig tørisblasting?
Der er intet restaffald efter tørisblasting, og det virker samtidig desinficerende, hvilket er en fordel for medicinalindustrien og fødevareindustrien. Læs hvordan Den Lille Tørisproducent ApS bruger GO' CO2 til at rengøre alt fra skibscontainere og maskiner i medicialindustrien.  

HVAD ER FORDELENE
VED BIOGENT GO' CO2?


Den store fordel ved GO’ CO2 ligger i begreberne bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Ved at gøre brug af et naturligt restprodukt fra eksisterende biogasproduktion, bidrager vi til reduceret udledning af drivhusgasser, der går direkte ud i atmosfæren, hvilket efterspørges fra industrien. Produktet passer med andre ord godt ind i virksomhedernes og samfundets fælles indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser. For de brugerne bliver GO’ CO2 derfor en måde at inddrage bæredygtige løsninger tidligt i værdikæden og dermed styrke konkurrenceevnen. Det handler derfor om et konkret valg, der gør en forskel.