GO' CO2

bæredygtig forsyningssikkerhed for en fælles fremtid.

Vi vil gerne være med til at sikre en mere bæredygtig fremtid. Det er ingen hemmelighed. Vi stræber derfor efter at bidrage til den grønne udvikling inden for områder, hvor vores viden og kompetencer er stærkest, og hvor vi har forudsætningerne for at gøre den største forskel.

I 2019 udmundede det sig i, at vi som de første i Danmark etablerede et CO2-anlæg i forlængelse af et af verdens største biogasanlæg i Korskro uden for Esbjerg. Det betyder, at vi den dag i dag fremstiller CO2 ud fra principperne om cirkulær økonomi, og det kalder vi GO’ CO2.


GO’ CO2 - ET PRODUKT AF DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

Det er Nature Energy – en af pionererne inden for biogas – som står bag det store biogasanlæg, hvor husdyrgødning, energiafgrøder og organisk industriaffald ender som CO2-neutral gas, der blandt andet giver danskerne mulighed for at opvarme deres boliger på klimavenlig vis.

Desværre er det kun cirka 60 % af biomassen, som i sidste ende opvarmer de danske hjem, da de resterende 40 % ender som CO2. CO2’en er nemlig et naturligt restprodukt fra biogasproduktion, som under normale omstændigheder ikke bruges og derfor havner i atmosfæren til skade for vores klima. Men hvorfor lade CO2’en flyve til himmels og være til skade, når den nu rent faktisk kan bruges og være til gavn?

Det var vores tanke. Vi valgte derfor at etablere vores CO2-anlæg i direkte forlængelse af biogasanlægget, hvor vi i dag opsamler CO2’en og efter-følgende fører den igennem en længere rensningsproces, som sikrer, at den er fuldstændig ren og uden lugt eller smag. Her tager vi med andre ord et stort skridt væk fra den lineære økonomi og over til den cirkulære økonomi, hvor vi genanvender den ellers klimaskadelige CO2.

 

PROCESSEN KORT FORTALT

HVAD ER FORDELENE VED GO’ CO2?

GO’ CO2 bringer først og fremmest de samme fordele til bordet, som vores kunder allerede er vant til. Den kommer i den sædvanlige rene kvalitet, og kunderne kan naturligvis få den i differentieret kvalitet afhængigt af, om de skal bruge den til fx

  • MA-pakning af fisk og skalddyr

  • celledyrkning på IVF-klinikker

  • MAG-svejsning i rustfrit stål

  • diagnostisk laparoskopi.

GO’ CO2 opfylder i den forbindelse ISBT-standarden, EIGA-standarden og er selvfølgelig godkendt af Fødevarestyrelsen. Det er det forventelige, men hvad er så det nye?

Det er den styrkede forsyningssikkerhed og bæredygtigheden. Den europæiske fødevareindustri har de seneste somre haft udfordringer med kapacitetsproblemer inden for produktion af læskedrikke, øl og sodavand. Her behøver de danske fødevareproducenter imidlertid ikke bekymre sig om, hvorvidt de kan få den nødvendige CO2. Vi kan nemlig dække 25 % af Danmarks CO2-forbrug på egen hånd med vores kapacitet på 22.000 ton CO2 om året, og så vi kan som altid levere hurtigt og fleksibelt fra vores distributionscentral og forhandlernetværk.
 


 

Bæredygtigheden er naturligvis også en fordel for vores kunder såvel som klima. Kunderne får nemlig mulighed for at inkorporere bæredygtighed tidligt i deres værdikæde uden besvær og styrke deres brand over for konkurrenterne. De bidrager samtidig til at minimere efterspørgslen på CO2, der er produceret på fossil energi, og hjælper derigennem med at mindske CO2-udledningen.

VIL DU VIDE MERE OM GO' CO2?

VIDSTE DU, AT GO' CO2 BRUGES I FORBINDELSE
MED MILJØVENLIG TØRISBLASTING?

Der er intet restaffald efter tørisblasting, og det virker samtidig desinficerende, hvilket er en fordel for medicinalindustrien og fødevareindustrien.
 

HVAD ER CO2, OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL?

Mange danskere kender desværre kun CO2 som en drivhusgas, der er med til at få temperaturerne til at stige og indlandsisen til at tø. Det er ærgerligt, for CO2 er samtidig en gas, som er uundværlig for blandt andet fertilitetsklinikker, hospitaler, fødevareproducenter og gartnerier.