Strandmøllen bygning. Hus ejet af Christian Nielsens fond til arbejde med gas

HISTORIEN OM STRANDMØLLEN

ESSENTIEL
FOR FREMTIDEN


Vi værner om vores historie og fortæller med stolthed om den. Historien har nemlig skabt Strandmøllen ånden og den er essentiel for Strandmøllens fremtid.
 

Strandmøllens historie som tidslinje. Udvikling af gas industri arbejdsplads Strandmøllen

HVORFOR ER
HISTORIEN VIGTIG?


Strandmøllen har været igennem en fantastisk udvikling siden etableringen i 1917. Vi er gået fra at være en mindre dansk industrivirksomhed, til at være en større og essentiel spiller på gasmarkedet. Især de sidste 30 år, har været en spændende tid.

Men hvad er det i vores fortid, der har ført os til, at vi i dag kan sige, at vi er essentiel for fremtiden.
 

Uafhængighed har været et nøgleord for Strandmøllen, siden Christian Nielsen etablerede virksomheden. Det der bliver købt, bliver betalt med det samme. Med egne penge kommer frihed til at gøre tingene på egen måde.
 

Vi løfter i fælles flok er et udtryk der ofte går igen i vores historie. Et udtryk for, at når vi virkelig lykkedes med store opgaver, så er det fordi alle har løftet i fælles flok og givet en ekstra indsats.
 

Udvikling har altid været naturlig del af Strandmøllens hverdag. Vi er ikke den største spiller på gasmarkedet, men det har dog aldrig forhindret Strandmøllen i, at tænke store tanker med henblik på at udvikle nye innovative produkter.
 

Pippi Langstrømpe-ånd. Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! Gå- på-mod og vedholdenhed, har bragt mange nye løsninger frem på Strandmøllen. Og i flere tilfælde har vi været ”first movers” på markedet.

 

HISTORIEN OM STRANDMØLLEN


De første 50 år af Strandmøllens liv er knyttet til et navn: Christian Nielsen, som grundlagde  virksomheden i 1917.

Han var fra Køng-egnen på Sydsjælland og kom i lokal købmandslære som 14-årig. Efter handelseksamen i København rejste han i 1902 som 25-årig til Hamborg for at starte egen im- og eksportvirksomhed. Det havde han talent for, men følgerne af Verdenskrigen gjorde, at han solgte forretningen og vendte hjem til Danmark, nu med en betragtelig formue og hovedet fuldt af nye ideer.

En af dem var at etablere en dansk fabrik, der kunne fremstille industrigasser, ikke mindst til den helt nye autogensvejsning. Stedet fandt han i 1917 og 26. september købte han den gamle mølle ved Mølleåens udløb, hvor der havde været papirproduktion siden 1599. Han restaurerede og genopbyggede de temmelig forfaldne bygninger. Det var så dyrt, at det krævede et lån. Det blev hurtigt betalt tilbage, for  uafhængig-hed var afgørende for Christian Nielsen.

I 1920 stod iltfabrikken færdig. Anlægget kunne kun producere 25 kubikmeter i timen, men det var tilstrækkeligt i de første 12 år. Markedet var lille og Christian Nielsen måtte bruge tid på at lære landets smedjer og maskinfabrikker den nye teknologi.

Strandmøllen Iltfabrik Springforbi voksede med autogensvejsningens udbredelse. Christian Nielsen udskiftede det første iltanlæg, han opkøbte naboejendomme og opførte en acetylenfabrik. I Ganløse syd for Holbæk byggede han en maskinfabrik, som producerede armeringsjern og maskiner og materiel til fabrikken i Klampenborg. Produktion af argon blev et nyt forretningsområde og i 1966, da Christian Nielsen nærmede sig de 90 år, begyndte produktionen af brint.

Den 7. marts 1967 døde Strandmøllens grundlægger og ejerskabet blev overtaget af Christian Nielsens Fond.

Efter Christian Nielsen, kom først Godfred Stege, Bjørn Jensen og derefter Poul Smed som direktører i de følgende 25 år. Perioden var først præget af en trængt økonomi og senere af en tanke om at drive Strandmøllen, som et konglomerat. Særligt Poul Smed udviklede Strandmøllen positivt og grundlagde fundamentet for Strandmøllens langsigtede overlevelse, gennem opkøb og frasalg af virksomheder udenfor Strandmøllens egentlig kerneområde; industri gas. De seneste godt 30 år af Strandmøllens mere end 100 år, er fortællingen om en virksomhed, der har set mulighederne, udnyttet sin styrke som den lille, fleksible markedsaktør og samtidig tænkt både listigt og langsigtet.

I 1990 åbnede det dengang topmoderne produktionsanlæg i Ejby på Fyn med en kapacitet på 2.800 kubikmeter i timen. Det var mere end ti gange så meget som det gamle anlæg i Klampenborg. 

Blandt de unge ingeniører, der var med til at tegne fabrikkerne, var Alex Buendia. Frisk fra skolen kom han til Strandmøllen i 1991 og blev sat til at tegne brintkompressorer. Han blev virksomhedens femte direktør i 2000, og med sin utålmodighed fik han sat gang i væksten og fokuseret på gas. Sidevirksom-hederne blev afviklet.

I 2002 havde direktionen i Klampenborg nydt udsigten over til Sverige i 85 år – men med købet af Scangas blev Sverige også Strandmøllens første udenlandske marked. 

Først blev der bygget ny fyldehal i Ljungby, siden blev der bygget en avanceret luftgasfabrik. Samme år styrkede Strandmøllen sin position indenfor home care ved at opkøbe Medical Danmark og i årene efter blev 300 bars produkter ny standard og en ny medicinsk fyldehal blev bygget. 

Det meste er gået godt: Lægemiddelstyrelsen gav markedsføringstilladelser til de medicinske gasser – og det var stort. I Ejby indviedes et helt nyt brintanlæg, som på det tidspunkt var Danmarks eneste kommercielle elektrolyse-anlæg. Dette skabte mulighed for Strandmøllen, til at være pionerer indenfor brint som brændstof og virksomheden var med helt fra start, til at se ind i en fremtid, hvor brint og el erstatter de fossile brændstoffer i transportsektoren. Der er god fodfæste på det svenske marked, og fabrikken i Holbæk og hovedkvarteret i Klampenborg, er blevet ombygget og renoveret, så de i dag fungerer som gode, moderne bygninger. 

I 2008 fik Strandmøllen en stor aftale med de islandske sygehuse. Beklageligvis blev 2008 også det år, hvor verdensøkonomien kollapsede og Island gik fallit, netop som Strandmøllen havde etableret sig på øen. Afdelingen blev solgt igen i 2012.

Det tog ikke modet fra den lille gasvirksomhed med de store ambitioner. I flere år var der mangel på CO2 på det europæiske marked. Med Strandmøllens pioner ånd og gode medarbejdere, blev det besluttet at det var tid til at gøre Strandmøllen selvforsynende på CO2 og skabe forsyningssikkerhed for vores kunder. Som en af de første i verden opførte Strandmøllen i 2019, en fabrik, der producerer bæredygtigt og biogent produceret CO2. Vi kalder det GO CO2. 

Gasecenter Nord ved Lübeck i Nordtyskland blev næste skud på stammen, og i 2021 blev den tyske virksomhed til Strandmöllen GmbH.

Vi er en kapitalstærk virksomhed. Det vi tjener, bliver i virksomheden. 

Med egne penge kommer frihed til at gøre tingene på sin egen måde. Et faktum, der ligger dybt i DNA’et, ikke bare i virksomheden, i bestyrelsen og i direktionen, men også hos medarbejderne, hvoraf mange har tilbragt et helt arbejdsliv på Strandmøllen.