Gasflasker der indeholder hydrogen med ventil kvik-top, reduktionsventil, lynkobling og beskyttelseshætte. Bil tankes med hydrogen, køb grønt brint til energisektoren og brug miljøvenligt brændstof

HVAD ER
BRINT?​


Brint, der har det kemiske symbol H, og også bliver kaldt hydrogen, er det letteste og mest almindelige grundstof i universet. Dets indhold i jordens atmosfære er dog kun 0,55 ppm (parts per million). Ved jordoverfladen optræder frit hydrogen normalt som en diatomisk gas med den kemiske betegnelse H2.

 

EGENSKABER


Gassen blev opdaget i 1766 af den engelske kemiker og fysiker Henry Cavendish, som fandt ud af, at en brændbar gas udvikles, når metaller opløses i syrer. Senere observerede han, at der dannes vand, når gassen brændes. Det nyopdagede grundstof fik derfor navnet hydrogen, som betyder vanddanner på græsk, men i Danmark er det dog også meget normalt at benytte betegnelsen brint.
 

Brint er en farveløs, lugtfri og ikke-giftig gas, som er meget brandfarlig. Det brænder i luften med en næsten usynlig og lyseblå flamme. Sammen med ilt danner den en, ved antændelse, voldsomt eksplosiv gas. Brint har en høj tendens til at lække, spredes hurtigt i luften og kan nemt trænge ind i andre materialer. Dens massefylde er kun en fjortendedel af luft. I tilfælde af en utæthed stiger den derfor hurtigt til vejrs, og ved tømning af rørsystemet kan det blive liggende i høje punkter og blindgyder. Brint har bedre varmeledningsevne end andre gasser og et meget lavt kogepunkt, -253°C ved atmosfærisk tryk.

HVAD BRUGER MAN
BRINT TIL?

 

Hydrogendrevne køretøjer er allerede i brug i mange lande, og det har potentialet til at blive fremtidens transportform, men mange andre industrier har også glæde af den mest udbredte gasart i universet. Foruden hydrogendrevne køretøjer har brint også anvendelse indenfor den kemiske industri, metalindustrien og medicinalindustrien.

Man bruger brint inden for blandt andet forskning, metalbearbejdning og energisektoren, heriblandt
 

 • til varmebehandling af metaller
   
 • til gaschromatografi som bæregas
   
 • som brændstof til fx biler og busser
   
 • til kalibrering af analyseudstyr og detektorer
   
 • til reduktionsprocesser ved fremstilling af stål
   
 • til kemisk fremstilling af ammoniak og methanol. 
   

Brint blev før i tiden brugt i blandt andet balloner, men er sidenhen blevet erstattet af helium, som ikke er brandfarlig.

VI TILBYDER BRINT I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen kan tilbyde gasser i forskellige kvaliteter afhængigt af dit anvendelsesområde. Brint sælges og markedsføres under følgende varemærker.

FREMSTILLING AF 
BRINT


Strandmøllen producerer brintgas gennem elektrolyse, hvorved vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af elektricitet fra solceller og vindkraft. Hydrogenet opsamles og renses, komprimeres, tørres og afkøles. Fordi det er produceret fra vedvarende kilder, kaldes det grønt brint. Imidlertid er størstedelen af al brint, der bruges af industrien, fremstillet af naturgas gennem dampreformering. Naturgassen varmes derved op til 700 - 1.100°C sammen med damp over en metalkatalysator. Resultatet er brint og kuldioxid. Når det bliver fremstillet på denne måde kaldes det grå brint.


 

SÅDAN KAN VI LEVERE
BRINT


Strandmøllen tilbyder flere leveringsmuligheder for brint og -blandinger.


FLASKER:
Standardflasker med 200-300 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter.
 

BATTERIER: Et standardbatteri består af 12 indbyrdes forbundne 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der findes også batterier med en volumen på 12 x 50 liter, som har et tryk på 300 bar og dermed indeholder omkring 50 % mere gas end et standardbatteri.
 

TRAILER: Vi tilbyder også levering med brint-trailere af forskellige typer, fra 200 til 300 bar, der holder fra 300 til 500 kilo.

 

FIND GASSPECIFIKATIONEN
FOR BRINT

 

I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du kan se og downloade alle gasspecifikationerne for brint her.

Lastbil med en brinttank og tanke med gas i baggrunden. Brug grøn hydrogen til transport for bedre klima

OVERVEJER DU AT SKIFTE BENZIN
UD MED BRINT?


Det tager 3-5 minutter at tanke. Du kan køre op til 600 km på en tank. Du udleder kun vand. Fordelene er mange, og brinttankstationerne står allerede klar. Vil du vide mere?

MERE OM
ANVENDELSESOMRÅDERBrint er en alsidig gas som med stor sandsynlighed kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtidens energiomstilling. Brint, også kaldt hydrogen, har den fordel, at det er rent og effektivt som brændstof. Det kaldes rent da det ikke producerer klimaskadelige emissioner når det forbrændes. Det eneste biprodukt er vanddamp. Vanddamp er ikke en skadelig drivshusgas og påvirker ikke klimaet ligesom for eksempel carbondioxid (CO2), som er den drivshusgas der produceres ved forbrænding af fossile brændstoffer. Brint er desuden meget velegnet som brændstof, idet det har en højenergitæthed. Dette betyder, at en given mængde brint indeholder meget mere energi end en tilsvarende mængde brændstof. Der kan produceres meget energi fra et lille volumen. 

Brint bruges primært som råmateriale til fremstilling af ammoniak, methanol, saltsyre og andre vigtige kemikalier. Store mængder bruges også i olieraffinaderier til fjernelse af svovl og omdannelse af tunge fraktioner til lettere, mere efterspurgte fraktioner gennem hydrocracking. Brint benyttes i mange industrier, blandt andet i fødevareindustrien og i metalindustrien. I fødevareindustrien bruges det til hydrogenering af animalske og vegetabilske olier. I metalindustrien bruges gassen til varmebehandling, ovnlodning, elektrodesvejsning og plasmaskæring. Gassen benyttes også til at skabe en reducerende atmosfære ved glas- og keramikfremstilling.

 

BRINT I 
FORSKELLIGE INDUSTRIER


Gassen bruges som brandstof til både brintbiler med forbrændingsmotorer og elektriske køretøjer drevet af brændselsceller. I brændselscellerne genereres elektricitet gennem en elektrokemisk reaktion mellem brint og ilt, hvorved der dannes vand. Udvikling af brændselscellesystemer til skibe og fly er også i gang. Flydende brint bruges som brændstof til raketmotorer. Gassens gode varmeledningsevne udnyttes ved køling af generatorer. I laboratorier bruges det som højrent produkt til kalibrering og analyser.