Gasflasker der indeholder hydrogen med ventil Bil tankes med hydrogen

HVAD ER
BRINT?​


Brint, der også bliver kaldt hydrogen, er det letteste og mest almindelige grundstof i universet og har det kemiske symbol H. Dets indhold i Jordens atmosfære er dog kun 0,55 ppm (parts per million). Ved jordoverfladen optræder frit hydrogen normalt som en diatomisk gas med den kemiske betegnelse H2.

Gassen blev opdaget i 1766 af den engelske kemiker og fysiker Henry Cavendish, som fandt ud af, at en brændbar gas udvikles, når metaller opløses i syrer. Senere observerede han, at der dannes vand, når gassen brændes. Det nyopdagede grundstof fik derfor navnet hydrogen, som betyder vanddanner på græsk, men i Danmark er det dog også meget normalt at benytte betegnelsen Brint.

EGENSKABER


Brint er en farveløs, lugtfri og ikke-giftig gas, som er meget brandfarlig og brandfarlig. Det brænder i luften med en næsten usynlig og lyseblå flamme. Sammen med ilt danner den en eksplosiv gas, som eksploderer voldsomt, når den antændes. Brint har en høj tendens til at lække, spredes hurtigt i luften og kan nemt trænge ind i andre materialer. Dens massefylde er kun en fjortendedel af luft. I tilfælde af en utæthed stiger brint derfor hurtigt til vejrs, og ved tømning af rørsystemet kan det blive liggende i høje punkter og blindgyder. Brint har bedre varmeledningsevne end andre gasser og et meget lavt kogepunkt, -253°C ved atmosfærisk tryk.

HVAD BRUGER MAN
BRINT TIL?


Man bruger brint inden for blandt andet forskning, metalbearbejdning og energisektoren, heriblandt
 

 • til varmebehandling af metaller
   
 • til gaschromatografi som bæregas
   
 • som brændstof til fx biler og busser
   
 • til kalibrering af analyseudstyr og detektorer
   
 • til reduktionsprocesser ved fremstilling af stål
   
 • til kemisk fremstilling af ammoniak og methanol. 
   

Brint blev før i tiden brugt i blandt andet balloner, men er sidenhen blevet erstattet af helium, som ikke er brændfarlig.

VI TILBYDER BRINT I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen kan tilbyde brint i forskellige kvaliteter afhængigt af dit anvendelsesområde. Brint sælges og markedsføres under følgende varemærker.

FREMSTILLING AF 
BRINT


Hvordan laver man brint? Strandmøllen producerer brintgas gennem elektrolyse, hvorved vand spaltes til brint og ilt ved hjælp af elektricitet fra solceller og vindkraft. Hydrogenet opsamles og renses, komprimeres, tørres og afkøles. Fordi det er produceret fra vedvarende kilder, kaldes det grønt brint. Imidlertid er størstedelen af al brint, der bruges af industrien, fremstillet af naturgas gennem dampreformering. Naturgassen varmes derved op til 700 - 1.100°C sammen med damp over en metalkatalysator. Resultatet er brint og kuldioxid. Brint fremstillet på denne måde kaldes grå brint.


 

FREMSTILLING AF 
BRINT


Strandmøllen tilbyder flere leveringsmuligheder for brint- og gasblandinger.

FLASKER: Standardflasker med 200-300 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter.
 

BATTERIER: Et standardbatteri består af 12 indbyrdes forbundne 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der findes også batterier med en volumen på 12 x 50 liter, som har et tryk på 300 bar og dermed indeholder omkring 50 % mere gas end et standardbatteri.
 

TRAILER: Vi tilbyder også levering med brint-trailere af forskellige typer, fra 200 til 300 bar, der holder fra 300 til 500 kilo.

Lastbil med en brinttank og tanke i baggrunden

OVERVEJER DU AT SKIFTE BENZIN
UD MED BRINT?


Det tager 3-5 minutter at tanke. Du kan køre op til 600 km på en tank. Du udleder kun vand. Fordelene er mange, og brinttankstationerne står allerede klar. Vil du vide mere?

MERE OM
ANVENDELSESOMRÅDERBrint bruges primært som råmateriale til fremstilling af ammoniak, methanol, saltsyre og andre vigtige kemikalier. Store mængder brint bruges også i olieraffinaderier til fjernelse af svovl og omdannelse af tunge fraktioner til lettere, mere efterspurgte fraktioner gennem hydrocracking. Brint benyttes i mange industrier, blandt andet i fødevareindustrien og i metalindustrien. I fødevareindustrien bruges brint til hydrogenering af animalske og vegetabilske olier. I metalindustrien bruges gassen til varmebehandling, ovnlodning, elektrodesvejsning og plasmaskæring. Brint benyttes også til at skabe en reducerende atmosfære ved glas- og keramikfremstilling.

 

BRINT I 
FORSKELLIGE INDUSTRIER


Gassen bruges som brandstof til både brintbiler med forbrændingsmotorer og elektriske køretøjer drevet af brændselsceller. I brændselscellerne genereres elektricitet gennem en elektrokemisk reaktion mellem brint og ilt, hvorved der dannes vand. Udvikling af brændselscellesystemer til skibe og fly er også i gang. Flydende brint bruges som brændstof til raketmotorer. Brints gode varmeledningsevne udnyttes ved køling af generatorer. I laboratorier bruges højrent brint til kalibrering og analyser.