Propan flaske. Gas flaske med brændstof og brænd gas der kan bruges til fremstilling af ethylen og flammeskæring af stål Svejsning af metal hvor propan gas bruges. Billede af metalarbejde med brændgas propan

HVAD ER
PROPAN?​Propan (med molekylformlen C3H8) er en farveløs gas, som er letantændelig og meget brandfarlig. Gassen betegnes som værende farlig, fordi den er let bedøvende og fortrænger luftens indhold af oxygen. Den er lugtfri i ren tilstand, men som flaskegas (F-gas) tilsættes der – som følge af brandfaren – et lugtspor ved koncentrationer på 2,1 % eller mere i luft.

HVAD BRUGER MAN
PROPAN TIL?
 

Propan anvendes primært inden for metalindustrien og andre tunge industrier til fx

 

 • smelteprocesser
   
 • hård- og blødlodning
   
 • fremstilling af ethylen
   
 • flammeskæring af stål
   
 • som brændstof til truckdrift
   
 • fjernelse og reparation af asfalt
   
 • som brændgas til flammedetektorer.
   

Den rene propan har typisk en kvalitet på minimum 99,5 %, men du kan også få højere kvaliteter afhængigt af dit behov. 

SÅDAN FREMSTILLES 
PROPAN


Propan stammer fra råolie og udvindes derfor gennem olieraffinering ligesom blandt andet methan og petroleum. Det kan fx ske via en destillationsproces, hvor gassen adskilles og renses fra de øvrige gasser, afkøles og efterfølgende køres til en fyldestation og fyldes på tanke eller flasker.

 

FIND GASSPECIFIKATIONEN 
FOR PROPAN (F-GAS)


I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du kan se og downloade alle gasspecifikationerne for propan (F-gas) her.