Glade medarbejdere på fabrik mellem flasker snakker om arbejdsplads. Sikkert arbejde i gas industri.

SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

ESSENTIELT
I DIT ARBEJDSLIV


Sikkerhed kommer altid først. På Strandmøllen ønsker vi, at have et meget højt sikkerhedsniveau, og det har altid vores fokus.

Sikkerhed er et fælles ansvar for alle og er derfor en naturlig del af arbejdet i dagligdagen og alle bidrager til en sikker adfærd.

VI ARBEJDER SIKKERT


Vi arbejder sikkert hver eneste dag. Det står nemlig i vores grundholdninger, som samtlige medarbejdere handler ud fra og engagerer sig i. Det betyder, at vi altid skal føle, at det er en sikker arbejdsplads vi arbejder på.

På Strandmøllen har vi en lang tradition for medarbejderinddragelse i forbindelse med vores sikkerhedsprocedurer og arbejdsmiljø. Vores medarbejdere er nemlig eksperter i deres arbejde og kan derfor bidrage med vigtig viden om arbejdsgangene og eventuelle risici. Det skaber efter vores mening de allerbedste forudsætninger for, et sikkert arbejdsmiljø, hvor vi hver især tager et ansvar for vores fælles sikkerhed.

VI SÆTTER RAMMER
FOR SIKKERHEDEN


Som medlem af brancheorganisationerne the European Industrial Gases Association (EIGA) og PCG, samarbejder vi med resten af den danske og europæiske gasbranche om sikkerhed. Det sker blandt andet gennem vidensdeling og udarbejdelse af nye standarder.

Vores medarbejdere deltager desuden løbende i forskellige sikkerhedskurser, der afholdes af PCG. Her bliver vi trænet i alt fra sikker håndtering af gasflasker, til sikre arbejdssituationer. Det er fx kurser som:
 

  • grundlæggende lære om gasser, hvor medarbejderne lærer om gassernes egenskaber, risici, og hvordan de håndterer gasserne sikkert. 
     
  • sikker adfærd – fælles ansvar (SAFA), som lærer medarbejderne at spotte potentielt farlige situationer og handle korrekt på dem.
     

Vi afholder desuden korte læringssessioner om sikkerhed internt, hvor medarbejderne blandt andet skal ”finde fem fejl”, samt afholder sikkerhedsdage, hvor vi med praktisk træning øver sikkerhedsprocedurer og gennemgår forskellige scenarier med medarbejderne.

VI RAPPORTERER ALT


Det er helt centralt for os, at lære af vores erfaringer og blive en endnu mere sikker arbejdsplads. Vi rapporterer derfor samtlige near misses, farlige forhold og andet, der kan forbedre vores sikkerhed. På den måde får vi afklaret alt fra årsag til handling og kan optimere vores sikkerhedsprocedurer, så vi undgår lignende hændelser i fremtiden.

I den forbindelse har vi en aktiv arbejdsmiljøorganisation med lokale arbejdsmiljøgrupper samt indsatsgrupper på vores lokationer, hvor vi fører risikovirksomhed. De er henholdsvis med til at understøtte den daglige, forebyggende indsats samt håndtere kritiske situationer.

SKAL STRANDMØLLEN VÆRE
DIN NYE ARBEJDSPLADS


Er vigtigheden af sikkerhed også en af dine grundlæggende holdninger, og ønsker du være en del af vores team?