LATTERGAS

HVAD ER LATTERGAS?​

Lattergas (med molekylformlen N2O) – med den videnskabelige betegnelse dinitrogenoxid – er en farveløs gas med en svag sødlig lugt, som virker sederende og smertelindrende ved indånding.

Lattergas og latox til indånding

HVAD BRUGER MAN LATTERGAS TIL?

Det er særligt inden for healthcare, laboratorier og energisektoren, hvor man bruger lattergas/dinitrogenoxid, fx:

  • som kombinationsanæstesi som smertelindring (anæstesi)

  • til smertelindring (analgesi)

  • som kølemiddel på laboratorier

  • som drivgas i spraydåser til fx barberskum

  • som iltningsmiddel til forbrændingsprocesser.

Strandmøllens lattergas er underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse, batchstyring og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

HVORDAN FREMSTILLER MAN LATTERGAS?

Lattergas fremstilles ved at smelte fast ammoniumnitrat sammen med vand i et åbent smeltebad, hvorefter ammoniumnitratet spaltes til dinitrogenoxid (lattergas) og vanddamp i en reaktor. Efterfølgende renses, komprimeres, tørres og afkøles dinitrogenoxidet, før det kvalitetstestes og fyldes på flasker, batterier eller tanke.

DU KAN FÅ LATTERGAS
I DISSE KVALITETER AFHÆNGIGT
AF DIT BEHOV

 

SIKKER OPBEVARING
AF LÆGEMIDDELGASSER

Få et komplet overblik over de forskellige lovgivningsmæssige
krav, du skal følge, når du håndterer og opbevarer lægemiddelgasser
på danske hospitaler.