Lattergas eller dinitrogenoxid gasflaske til smertelindring og anæstesi, køb drivgas Kvinde på operationsbordet der får lattergas, dinitrogenoxid til smertelindring, gas til kølemiddel

HVAD ER
LATTERGAS?

Lattergas (der har molekylformlen N2O) – med den videnskabelige betegnelse dinitrogenoxid – er en farveløs gas med en svag sødlig lugt, som virker sederende og smertelindrende ved indånding.

 

HVAD BRUGER MAN
LATTERGAS TIL?

 

Det er særligt inden for healthcare, laboratorier og energisektoren, hvor man bruger lattergas/dinitrogenoxid, fx:
 

 • som kombinationsanæstesi til smertelindring (anæstesi)
   
 • til smertelindring (analgesi)
   
 • som kølemiddel på laboratorier
   
 • som drivgas i spraydåser til fx barberskum
   
 • som iltningsmiddel til forbrændingsprocesser.
   

Strandmøllens lattergas er underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse, batchstyring og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

VI TILBYDER LATTERGAS I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen fremstiller i flere kvaliteter baseret på forskellige behov. Lattergas markedsføres under følgende varemærker.

SÅDAN FREMSTILLES 
LATTERGAS


Gassen fremstilles ved at smelte fast ammoniumnitrat sammen med vand i et åbent smeltebad, hvorefter ammoniumnitratet spaltes til dinitrogenoxid (lattergas) og vanddamp i en reaktor. Efterfølgende renses, komprimeres, tørres og afkøles dinitrogenoxidet, før det kvalitetstestes og fyldes på flasker, batterier eller tanke.

 

FIND GASSPECIFIKATIONEN 
FOR LATTERGAS OG LATOX


I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du kan se og downloade alle gasspecifikationerne for dinitrogenoxid (lattergas) her og for Latox (50% O2 og 50% N20) her.

SIKKER OPBEVARING
AF LÆGEMIDDELGASSER


Få et komplet overblik over de forskellige lovgivningsmæssige krav, du skal følge, når du håndterer og opbevarer lægemiddelgasser på danske hospitaler.