Medical Danmark biler, med gas og medicinsk udstyr til hospitaler

MEDICAL DANMARK A/S

MEDICAL
DANMARK A/S


Medical Danmark A/S er et datterselskab til Strandmøllen A/S. I over 40 år har de leveret hospitals- og plejeudstyr til blandt andet plejehjem, hjemmeplejen og hospitaler i de danske regioner.

OM MEDICAL DANMARK A/S


Selskabet har i den forbindelse specialiseret sig inden for homecare, hvor den vigtigste opgave er at servicere KOL-patienter og andre lungesyge, som har et stærkt behov for at få iltbehandling hjemme. Her får den enkelte besøg af en iltkonsulent, som kan vejlede vedkommende efter behov og sikre vedkommende en tryg iltbehandling.

Iltkonsulenterne kører desuden ud med medicinsk udstyr i form af fx stationære eller transportable sug, forstøvere og pulsoximetre fra selskabets fire afdelinger i regionerne.