OXYGEN

HVAD ER OXYGEN?​

Oxygen (med molekylformlen O2) kaldes i daglig tale for ilt og er en del af den atmosfæriske luft, hvor den udgør 21 %. Gassen er kendetegnet ved at være brandnærende uden at være brændbar, og så er den selvfølgelig livreddende. Den er desuden både smagsløs, farveløs og lugtfri.

HVAD BRUGER MAN OXYGEN TIL?

HVAD BRUGER MAN OXYGEN TIL?

Du kan blandt andet bruge oxygen inden for healthcare, redningstjeneste, forskning og metalbearbejdning til for eksempel

 • gassvejsning (autogensvejsning) og flammeskæring som brændgas

 • iltbehandling af patienter på sygehuse og hospitaler

 • iltbehandling af hjemmepatienter med fx KOL

 • metallurgisk forbrænding og smelteprocesser

 • at sikre oxygen-balancen i fiskeopdræt

 • brændstof til flammedetektorer

 • behandling af spildevand

 • MA-pakning af fødevarer

 • ilttilførsel ved dykning

 • laserskæring

 • gaslodning

 • kalibrering.

Oxygen er desuden underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

HVORDAN FREMSTILLER MAN OXYGEN?

Vi producerer oxygen på vores luftgasfabrikker i Danmark og Sverige via udvinding af atmosfærisk luft, hvor gassen udgør 21 %. Her suger vi luften ind og sender den igennem en kompressions- og rensningsproces, før vi afkøler den. Det er vigtigt at afkøle luften, da det er med til at gøre den flydende, så vi efterfølgende kan separere oxygenet fra argon og nitrogen ved hjælp af destillation. Herefter kan vi fylde det på tanke, batterier og flasker, så det er klar til brug.

STYRK PATIENTSIKKERHEDEN OG
ARBEJDSMILJØET MED KVIK TOP ®

KVIK TOP ®-flasker med medicinsk oxygen er letvægtsflasker, som hverken kræver ekstra indkøb eller vedligeholdelse af regulatorer. Regulatorerne er nemlig allerede integrerede, og de er hurtige og nemme at indstille til et specifikt forbrug.

Fortalte vi, at flaskerne også har lynkobling, så de kan tilsluttes respiratorer, kuvøser og oxygenterapi?

OXYGEN KOMMER I FORSKELLIGE KVALITETER AFHÆNGIGT AF FORMÅL