Gasflasker med ilt på række. Liter flasker med KVIK TOP, integreret regulator, lynkobling og beskyttelsesdæksel. Til healthcare Mand der får ilt gennem en maske mens en kvinde hjælper ham. Oxygen som lægemiddel til iltbehandling i healthcare på sygehuse

HVAD ER​
OXYGEN?


Oxygen, også kaldet ilt, er et grundstof med det kemiske symbol O, som udgør 21% af jordens atmosfære, og er det mest almindelige grundstof i både jordskorpen og menneskekroppen. Ilt er nødvendigt for cellernes energiomsætning i alle livsformer på jorden med undtagelse af visse typer encellede organismer.

EGENSKABER


Under normale forhold er ilt en farveløs og lugtfri gas. Gassen er ikke brændbar, men brandnærende. Risikoen for brand som følge af gnistdannelse, eller selvantændelse af materialer som olie og fedt, stiger markant selv ved en moderat stigning i iltindholdet i luften. Ilt er et stærkt oxidationsmiddel, som danner stabile forbindelser med de fleste andre grundstoffer. Ved atmosfærisk tryk og temperaturer under -183°C er oxygen en svag blå væske.

HVAD BRUGER MAN
OXYGEN TIL?

Oxygen er en livsvigtig gas for alle levende organismer. Gassen er essentiel i en række forskellige industrielle processer ligesom, at det er et vigtig komponent i den luft vi indånder. 

 

Her er nogle konkrete eksempler på hvad oxygen benyttes til i industrien: 
 

 • gassvejsning (autogensvejsning) og flammeskæring som brandgas
   
 • iltbehandling af patienter på sygehuse og hospitaler
   
 • iltbehandling af hjemmepatienter med fx KOL
   
 • metallurgisk forbrænding og smelteprocesser
   
 • sikre oxygen-balancen i fiskeopdræt
   
 • brændstof til flammedetektorer
   
 • behandling af spildevand
   
 • MA-pakning af fødevarer
   
 • ilttilførsel ved dykning
   
 • laserskæring
   
 • gaslodning
   
 • kalibrering.


Strandmøllens oxygen er desuden underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

VI TILBYDER OXYGEN I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen producerer i flere kvaliteter tilpasset forskellige behov. Oxygen- og oxygenbandinger markedsføres under følgende produktkoncepter.

SÅDAN FREMSTILLES 
OXYGEN


Hvordan produceres oxygen? Vi producerer oxygen på vores luftgasfabrikker i Danmark og Sverige via udvinding af atmosfærisk luft, hvor gassen udgør 21%. Her suger vi luften ind og sender den igennem en kompressions- og rensningsproces, før vi afkøler den. Det er vigtigt at afkøle luften, da det er med til at gøre den flydende, så vi efterfølgende kan separere oxygenet fra argon og nitrogen ved hjælp af destillation. Herefter kan vi fylde det på tanke, batterier og flasker, så det er klar til brug.


 

SÅDAN KAN VI LEVERE
OXYGEN


Strandmøllen tilbyder flere leveringsmuligheder for oxygen og oxygenblandinger.
 

FLASKER: Tekniske standardflasker med 200 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter. Ved særlige behov kan 2 liters flasker tilbydes. MINI BERTHA er en praktisk 8-liters flaske, der har et tryk på 300 bar og dermed indeholder omkring 50% mere gas end en standardflaske i samme størrelse. MINI BERTHA har flowventil og KVIK TOP® med integreret regulator, lynkobling og beskyttelsesdæksel.

Standard medicinske flasker med 200 til 300 bar tryk fås i størrelser fra 1 til 50 liter. Flaskerne er genkendelige, da flaskens krop altid er hvid.
 

BATTERIER: Både teknisk og medicinsk oxygen fås i batterier. Et standardbatteri består af 12 indbyrdes forbundne 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der er også XL-batterier bestående af 8 sammenkoblede 80-liters flasker med 300 bar tryk. Et XL-batteirer indeholder omkring 60% mere gas end et standardbatteri.
 

CRYO BEHOLDERE: Vakuumisolerede transportable beholdere til kondenseret gas fås i størrelser fra 20 til 230 liter. Til særlige behov kan der tilbydes kryogene kar i størrelser op til 600 liter.
 

TANK: Strandmøllen tilbyder stationære kryotanke i størrelser fra 10 til 60 m3 for at imødekomme kundens behov. Vi udarbejder kravspecifikationer, designer, installerer, træner og tilbyder service.

 

FIND GASSPECIFIKATIONEN 
FOR OXYGEN


I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du kan se og downloade alle gasspecifikationerne for oxygen her.

preview af en brochure om kvik top på gas flasker med oxygen. Med lynkobling til respiratorer, kuvøser og oxygenterapi

STYRK PATIENTSIKKERHEDEN
OG ARBEJDSMILJØET

MED KVIK TOP®

KVIK TOP ®-flasker med medicinsk oxygen er letvægtsflasker, som hverken kræver ekstra indkøb eller vedligeholdelse af regulatorer. Regulatorerne er nemlig allerede integrerede, og de er hurtige og nemme at indstille til et specifikt forbrug. Fortalte vi, at flaskerne også har lynkobling, så de kan tilsluttes respiratorer, kuvøser og oxygenterapi?

MERE OM
ANVENDELSESOMRÅDER


TEKNISK OXYGEN
Ilt har mange anvendelsesmuligheder, som er baseret på gassens oxiderende og livsopretholdende egenskaber. Ved metalbearbejdning bruges ilt til applikationer som lodning, gassvejsning, gasskæring, laserskæring og plasmaskæring. I stålindustrien bruges oxygen til at sænke kulstofindholdet i ovnen (hvor stålet smeltes) ved at oxidere en del af kulstofindholdet til kuldioxid. Hvis kulstofindholdet er for højt, bliver stålet skørt. Forbrænding af energigasser med ilt i stedet for luft i højtemperaturprocesser som opvarmning, og smeltning af metaller og glas fører til lavere brændstofforbrug, højere produktivitet og reducerede emissioner. 


MEDICINSK OXYGEN
I sundhedsvæsenet er ilt et livsvigtigt lægemiddel, der bruges i anæstesi, ventilatorbehandling og behandling af patienter, der lider af akut eller kronisk iltmangel. Medicinsk oxygen kommer i to forskellige former, komprimeret (gasformig) og kryogen (flydende). Komprimeret oxygen er farveløs, lugtfri og smagløs og bruges ved inhalation. Kryogen oxygen er lyseblå i farven. Ilt bruges også i trykkamre til behandling af dykkersyge og kulilteforgiftning.

 

OXYGEN I 
FORSKELLIGE INDUSTRIER


I papirindustrien bruges oxygen til blegning af papirmasse. I udstødningsforsøg i bilindustrien anvendes gasblandinger med oxygen og nitrogen som kalibreringsgasser. Biologisk rensning af spildevand er et andet anvendelsesområde. Selv i dambrug tilsættes ilt for at øge iltindholdet i vandet. I bryggerier bruges det til at fremskynde gæringen. I fødevareindustrien bruges det sammen med kuldioxid ved emballering af fødevarer i modificeret atmosfære (MA-pakning). I laboratorier bruges det med høj renhed til kalibrering og analyser. Ilt indgår også i åndedrætsgasser for dykkere.

Oxygen benyttes blandt andet i metallurgi, kemi, medicin, vandbehandling og fødevareindustrien. I metallurgi er den anvendeligt til en række formål, for eksempel svejsning, skæring, forbrændingsforstærkning og rensning. Ved svejsning kan oxygen bruges til at generere varme så metallerne smelter, og de derfor kan svejses sammen. Ved skæring kan gassen benyttes til at skære metaller ved hjælp af en proces der hedder oxyacetylenskæring. I denne proces benyttes både oxygen og acetylen til metalopvarmning, så en tilstrækkelig høj temperatur nås og metallerne herefter kan smeltes.

Inden for kemi kan oxygen benyttes til fremstille en række kemiske produkter såsom plastik og tekstiler, og indenfor medicin kan dem bruges til behandling af en række medicinske tilstande. Dette inkluderer blandt andet KOL, astma og hjertesygdomme. Derudover er oxygen også anvendeligt i helingsprocessen efter en hospitalsoperation. I forhold til vandbehandling kan gassen benyttes til at fjerne forurening så vandet dermed bliver renset.

I fødevareindustrien benyttes oxygen også flittigt, da gassen her spiller en afgørende rolle i at forbedre kvaliteten af maden. Ved at benytte den rigtige mængde, kan holdbarheden på fødevarer forlænges ligesom farven, smagen og smagsteksturen på maden kan forbedres. 

 

MERE OM
OXYGEN


Ved jordoverfladen optræder frit oxygen normalt som en diatomisk gas med den kemiske betegnelse O2. En mindre almindelig, ustabil form for ilt er ozon med triatomare molekyler og den kemiske betegnelse O3.

Ilt blev opdaget i begyndelsen af 1770'erne af den svenske farmaceut Carl Wilhelm Scheele og den engelske kemiker Joseph Priestley. Da de uafhængigt af hinanden opvarmede kviksølvoxid blev der dannet en gas, som viste sig at kunne opretholde forbrænding, og som var essentiel for alt dyreliv. Det nyopdagede grundstof fik navnet oxygen, hvilket betyder syredannende på græsk, fordi det fejlagtigt blev antaget at være nødvendigt for dannelsen af alle syrer.