Ilt gasflasker der ligger ned Mand der får ilt gennem en maske mens en kvinde hjælper ham

HVAD ER
OXYGEN?​


Oxygen, også kaldet ilt, er et grundstof med det kemiske symbol O, som udgør 21% af jordens atmosfære, og er det mest almindelige grundstof i både jordskorpen og menneskekroppen. Ilt er nødvendigt for cellernes energiomsætning i alle livsformer på jorden med undtagelse af visse typer encellede organismer.

EGENSKABER


Under normale forhold er ilt en farveløs og lugtfri gas. Gassen er ikke brændbar, men brandnærende. Risikoen for brand som følge af gnistdannelse, eller selvantændelse af materialer som olie og fedt, stiger markant selv ved en moderat stigning i iltindholdet i luften. Ilt er et stærkt oxidationsmiddel, som danner stabile forbindelser med de fleste andre grundstoffer. Ved atmosfærisk tryk og temperaturer under -183°C er oxygen en svag blå væske.

HVAD BRUGER MAN
OXYGEN TIL?
 

Du kan blandt andet bruge oxygen inden for healthcare, redningstjeneste, forskning og metalbearbejdning til for eksempel
 

 • gassvejsning (autogensvejsning) og flammeskæring som brændgas
   
 • iltbehandling af patienter på sygehuse og hospitaler
   
 • iltbehandling af hjemmepatienter med fx KOL
   
 • metallurgisk forbrænding og smelteprocesser
   
 • sikre oxygen-balancen i fiskeopdræt
   
 • brændstof til flammedetektorer
   
 • behandling af spildevand
   
 • MA-pakning af fødevarer
   
 • ilttilførsel ved dykning
   
 • laserskæring
   
 • gaslodning
   
 • kalibrering.


Oxygen er desuden underlagt Lægemiddelstyrelsens godkendelse og løbende tilsyn, når det bruges som lægemiddel.

VI TILBYDER OXYGEN I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen producerer oxygen i flere kvaliteter tilpasset forskellige behov. Oxygen- og oxygenbandinger markedsføres under følgende produktkoncepter.

SÅDAN FREMSTILLES 
OXYGEN


Vi producerer oxygen på vores luftgasfabrikker i Danmark og Sverige via udvinding af atmosfærisk luft, hvor gassen udgør 21%. Her suger vi luften ind og sender den igennem en kompressions- og rensningsproces, før vi afkøler den. Det er vigtigt at afkøle luften, da det er med til at gøre den flydende, så vi efterfølgende kan separere oxygenet fra argon og nitrogen ved hjælp af destillation. Herefter kan vi fylde det på tanke, batterier og flasker, så det er klar til brug.


 

SÅDAN KAN VI LEVERE
OXYGEN


Strandmøllen tilbyder flere leveringsmuligheder for oxygen og oxygenblandinger.
 

FLASKER: Tekniske standardflasker med 200 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter. Ved særlige behov kan 2 liters flasker tilbydes. MINI BERTHA er en praktisk 8-liters flaske, der har et tryk på 300 bar og dermed indeholder omkring 50% mere gas end en standardflaske i samme størrelse. MINI BERTHA har flowventil og KVIK TOP® med integreret regulator, lynkobling og beskyttelsesdæksel.

Standard medicinske flasker med 200 til 300 bar tryk fås i størrelser fra 1 til 50 liter. Flaskerne er genkendelige, da flaskens krop altid er hvid.
 

BATTERIER: Både teknisk og medicinsk oxygen fås i batterier. Et standardbatteri består af 12 indbyrdes forbundne 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der er også XL-batterier bestående af 8 sammenkoblede 80-liters flasker med 300 bar tryk. Et XL-batteirer indeholder omkring 60% mere gas end et standardbatteri.
 

CRYO BEHOLDERE: Vakuumisolerede transportable beholdere til kondenseret gas fås i størrelser fra 20 til 230 liter. Til særlige behov kan der tilbydes kryogene kar i størrelser op til 600 liter.
 

TANK: Strandmøllen tilbyder stationære kryotanke i størrelser fra 10 til 60 m3 for at imødekomme kundens behov. Vi udarbejder kravspecifikationer, designer, installerer, træner og tilbyder service.

En preview af en brochure om kvik top

STYRK PATIENTSIKKERHEDEN
OG ARBEJDSMILJØET

MED KVIK TOP®
 

KVIK TOP ®-flasker med medicinsk oxygen er letvægtsflasker, som hverken kræver ekstra indkøb eller vedligeholdelse af regulatorer. Regulatorerne er nemlig allerede integrerede, og de er hurtige og nemme at indstille til et specifikt forbrug. Fortalte vi, at flaskerne også har lynkobling, så de kan tilsluttes respiratorer, kuvøser og oxygenterapi?

MERE OM
ANVENDELSESOMRÅDER


TEKNISK OXYGEN
Ilt har mange anvendelsesmuligheder, som er baseret på gassens oxiderende og livsopretholdende egenskaber. Ved metalbearbejdning bruges ilt til applikationer som lodning, gassvejsning, gasskæring, laserskæring og plasmaskæring. I stålindustrien bruges oxygen til at sænke kulstofindholdet i ovnen (hvor stålet smeltes) ved at oxidere en del af kulstofindholdet til kuldioxid. Hvis kulstofindholdet er for højt, bliver stålet skørt. Forbrænding af energigasser med ilt i stedet for luft i højtemperaturprocesser som opvarmning og smeltning af metaller og glas fører til lavere brændstofforbrug, højere produktivitet og reducerede emissioner. 


MEDICINSK OXYGEN
I sundhedsvæsenet er ilt et livsvigtigt lægemiddel, der bruges i anæstesi, ventilatorbehandling og behandling af patienter, der lider af akut eller kronisk iltmangel. Medicinsk oxygen kommer i to forskellige former, komprimeret (gasformig) og kryogen (flydende). Komprimeret oxygen er farveløs, lugtfri og smagløs og bruges ved inhalation. Kryogen oxygen er lyseblå i farven. Ilt bruges også i trykkamre til behandling af dykkersyge og kulilteforgiftning.

 

 

OXYGEN I
FORSKELLIGE INDUSTRIER


I papirindustrien bruges oxygen til blegning af papirmasse. I udstødningsforsøg i bilindustrien anvendes gasblandinger med oxygen og nitrogen som kalibreringsgasser. Biologisk rensning af spildevand er et andet anvendelsesområde. Selv i dambrug tilsættes ilt for at øge iltindholdet i vandet. I bryggerier bruges ilt til at fremskynde gæringen. I fødevareindustrien bruges ilt sammen med kuldioxid ved emballering af fødevarer i modificeret atmosfære (MA-pakning). I laboratorier bruges ilt med høj renhed til kalibrering og analyser. Ilt indgår også i åndedrætsgasser for dykkere.

 

MERE OM
OXYGEN


Ved jordoverfladen optræder frit oxygen normalt som en diatomisk gas med den kemiske betegnelse O2. En mindre almindelig, ustabil form for ilt er ozon med triatomare molekyler og den kemiske betegnelse O3.

Ilt blev opdaget i begyndelsen af 1770'erne af den svenske farmaceut Carl Wilhelm Scheele og den engelske kemiker Joseph Priestley. Da de uafhængigt af hinanden opvarmede kviksølvoxid blev der dannet en gas, som viste sig at kunne opretholde forbrænding, og som var essentiel for alt dyreliv. Det nyopdagede grundstof fik navnet oxygen, hvilket betyder syredannende på græsk, fordi det fejlagtigt blev antaget at være nødvendigt for dannelsen af alle syrer.