VORES GRUNDHOLDNINGER

ESSENTIELT 
NÅR VI SAMMEN
SKAL NÅ MÅLET


Når vi sammen skal nå vores mål, er det vigtigt at vi arbejder i samme retning og kender til de 6 grundholdninger, som vi ved skaber størst succes for Strandmøllen. 
 

Livet skal give mening. Og derfor har vi drømme og visioner, som vi bevidst eller ubevidst arbejder for at virkeliggøre og opfylde.


DIT ARBEJDSLIV 
SKAL GIVE MENING


Vi giver alle mange timer af vores liv til vores arbejde. Derfor er det vigtigt at vide, hvorfor Strandmøllen giver mening, og hvornår vi bedst lykkes.

Missionen og visionen beskriver hvorfor Strandmøllen er essentiel og giver mening. Men den adfærd vi har på vores arbejdsplads gør, at vi har succes og lykkes.

På Strandmøllen har vi defineret 6 grundholdninger, der er udtryk for den adfærd vi skal have for at nå de bedste resultater og for at Strandmøllen giver mest mening.

VI ER GODE 
KOLLEGAER

 

 • Vi udviser ansvarlighed
 • Vi respektere kollegers forskelligheder og kompetencer
 • Vi udviser tolerance også når andre laver fejl
 • Vi er loyale over for hinanden og Strandmøllen
 • Vi er fleksible overfor forandringer

VI GIVER GOD OG   
ÆRLIG RÅDGIVNING

 

 • Når vi giver rådgivning, tænker vi på at skabe merværdi for kunden.
 • Vi er ærlige og realistiske over for kunden
 • Når vi rådgiver, tænker vi på Strandmøllen som helhed

VI PRODUCERER 
KVALITETSPRODUKTER

 

 • Vores produkter opfylder de specifikationer, vi har lovet
 • Vi følger de arbejdsprocesser vi har aftalt
 • Vi foretager alle nødvendige registreringer

VI LEVERER  
TIL TIDEN


• Vi afstemmer forventninger
• Vi overholder hvad vi lover

VI ARBEJDER
SIKKERT

 

 • Vi har fokus på, at arbejde uden risiko for liv og helbred
 • Vi udviser ansvarlighed overfor os selv og hinanden
 • Hvis den oprindelige sikkerhedsløsning svigter, finder vi alternativ som opretholder sikkerhedsniveauet.

VI ARBEJDER 
KOSTEFFEKTIVT

 

 • Vi arbejder for, at alle omkostninger er lavest mulige