Argon gasflaske oppefra. Køb gas flasker med kviktop reduktionsventil, lynkobling og beskyttelseshætte., Medarbejder på fabrik, gas industri, god rådgivning, glad kollega.

VORES GRUNDHOLDNINGER

ESSENTIELT 
NÅR VI SAMMEN
SKAL NÅ MÅLET


Når vi sammen skal nå vores mål, er det vigtigt at vi arbejder i samme retning og kender til de 6 grundholdninger, som vi ved skaber størst succes for Strandmøllen. 
 

Livet skal give mening. Og derfor har vi drømme og visioner, som vi bevidst eller ubevidst arbejder for at virkeliggøre og opfylde.


DIT ARBEJDSLIV
 SKAL GIVE MENING


Vi giver alle mange timer af vores liv til vores arbejde. Derfor er det vigtigt at vide, hvorfor Strandmøllen giver mening, og hvornår vi bedst lykkes.

Missionen og visionen beskriver hvorfor Strandmøllen er essentiel og giver mening. Men den adfærd vi har på vores arbejdsplads gør, at vi har succes og lykkes.

På Strandmøllen har vi defineret 6 grundholdninger, der er udtryk for den adfærd vi skal have for at nå de bedste resultater og for at Strandmøllen giver mest mening.

Glade medarbejdere mellem flakser på fabrik snakker om arbejdsplads. Arbejde i gas industri med gode kollegaer

VI ER GODE 
KOLLEGAER

 

 • Vi udviser ansvarlighed
 • Vi respektere kollegers forskelligheder og kompetencer
 • Vi udviser tolerance også når andre laver fejl
 • Vi er loyale over for hinanden og Strandmøllen
 • Vi er fleksible overfor forandringer
Glade medarbejdere på Strandmøllen snakker om arbejdsplads. Arbejde i gas industri. Flasker på række.

VI GIVER GOD OG   
ÆRLIG RÅDGIVNING

 

 • Når vi giver rådgivning, tænker vi på at skabe merværdi for kunden.
 • Vi er ærlige og realistiske over for kunden
 • Når vi rådgiver, tænker vi på Strandmøllen som helhed
Medarbejdere på fabrik arbejder med gas på flaske. Gasflasker på række.

VI PRODUCERER 
KVALITETSPRODUKTER

 

 • Vores produkter opfylder de specifikationer, vi har lovet
 • Vi følger de arbejdsprocesser vi har aftalt
 • Vi foretager alle nødvendige registreringer
Glad medarbejder på Strandmøllen ved flasker i lastbil. Arbejde i gas industri med transport og levering.

VI LEVERER  
TIL TIDEN


• Vi afstemmer forventninger
• Vi overholder hvad vi lover

Glade medarbejdere på fabrik mellem flasker snakker om arbejdsplads. Sikkert arbejde i gas industri.

VI ARBEJDER
SIKKERT

 

 • Vi har fokus på, at arbejde uden risiko for liv og helbred
 • Vi udviser ansvarlighed overfor os selv og hinanden
 • Hvis den oprindelige sikkerhedsløsning svigter, finder vi alternativ som opretholder sikkerhedsniveauet.
Glad medarbejder på Strandmøllen viser plan og snakker om arbejdsplads. Arbejde i gas industri. Flasker på række

VI ARBEJDER 
KOSTEFFEKTIVT

 

 • Vi arbejder for, at alle omkostninger er lavest mulige