ARGON
 

Svejsegasser, argon, Mini Bertha

HVAD ER ARGON?​

Argon (med molekylformlen Ar) er en farveløs og lugtfri gasart, der hverken er brændbar eller giftig. Gassen har en relativt lav varmeledningsevne og en højere tæthed end oxygen, som den også fortrænger, hvilket gør den velegnet til isolering og som beskyttelsesgas.

Man bruger argon inden for blandt andet metalbearbejdning, analysearbejde og healthcare

HVAD BRUGER MAN ARGON TIL?

Man bruger argon inden for blandt andet metalbearbejdning, analysearbejde og healthcare til en række forskellige formål, heriblandt

  • som beskyttelsesgas ved TIG-, MIG- og MAG-svejsning

  • til varme- og smelteprocesser i metalindustrien

  • til isolation i energibesparende vinduer

  • til gaschromatografi på laboratorier

  • til udførelse af hjertekirurgi

  • som kalibreringsgas.

HVORDAN FREMSTILLER MAN ARGON?​

Vi producerer argon gennem udvinding fra atmosfærisk luft, hvor gasarten udgør 0,93 %. Helt kort sker det ved først at rense den atmosfæriske luft og gøre den flydende, hvorefter vi separerer og isolerer argonet fra blandt andet nitrogen og oxygen gennem destillation. Produktionen foregår på vores luftgasfabrikker i Danmark og Sverige, hvor vi efterfølgende fylder gassen på tankbiler, kryobeholdere og flasker.

FÅ 50% STØRRE KAPACITET: 
TAG MINI BERTHA MED,
NÅR DU TIG-SVEJSER

MINI BERTHA ARGON

MINI BERTHA ARGON

  • HANDY 8-LITERS FLASKE MED 300 BAR

  • INKLUSIV KVIK TOP® MED INTEGRERET REDUKTIONSVENTIL, LYNKOBLING OG BESKYTTELSESHÆTTE.

VI TILBYDER ARGON I EN RÆKKE FORSKELLIGE KVALITETER
 

Brochure - fordele ved kviktop

FÅ FORDELE MED
KVIK TOP®

KVIK TOP®-flaskerne har et 300 bar tryk og er din genvej til en mere effektiv arbejdsdag med få og hurtige flaskeskift. Du slipper dog ikke kun for spildtid, men også for ekstra investeringer i regulatorer, da vores KVIK TOP®-flasker har både integreret reduktionsventil, lynkobling, restgasventil og afspærringsventil. Vil du vide mere?