Strandmøllens historie, ejer Christian Nielsen stiftede Christian Nielsen fond til industri udvikling I Danmark

CHRISTIAN NIELSENS FOND

VORES UNIKKE
EJERSKAB


Som en af de få virksomheder i Danmark er Strandmøllens selskaber ejet af en fond. Grundlæggeren af Strandmøllen A/S, Christian Nielsen, døde i 1967. Efter hans død blev den erhvervsdrivende fond Christian Nielsens Fond stiftet.


Christian Nielsens Fond er en selvejende institution med egen formue. Formuen anvendes til sikring af Strandmøllens selskaber, samt til at hjælpe iværksættere i Danmark.
 

HVAD ER CHRISTIAN NIELSENS FONDS FORMÅL?


Christian Nielsens Fond skal ifølge fundatsen medvirke til, at Christian Nielsens virksomheder fortsat kan drives på en sådan måde, at de virker til gavn for dansk industri. Christian Nielsens virksomheder omfatter Strandmøllen A/S, Strandmöllen AB og Strandmöllen GmbH & Co. KG og Medical Danmark
A/S.


Christian Nielsens Fond har derudover til formål at investere i den teknologiske og industrielle udvikling i Danmark for derigennem, at skabe flere arbejdspladser. Det sker blandt andet gennem lån og kapitalindskud til iværksættere, producenter og forskere.

 

HVAD BETYDER
DET FOR DIG?


At være ejet af Christian Nielsens fond giver økonomisk stabilitet og tryghed i ansættelsen. Og med fondens betragtelige formue, giver det også muligheden for, at vi kan investere med fremsynethed og stor risikovillighed.

Samtidig er du ansat i en virksomhed, hvor Fonden tager socialt ansvar, ved at sikre udvikling og arbejdspladser i Danmark, gennem støtte til danske iværksættere.

Med andre ord, giver det os stolthed, at være en del af historien, men i høj grad også fremtiden og de muligheder det giver Strandmøllen og dens medarbejdere.

HVAD INVESTERER FONDEN I?


Christian Nielsens Fond har i sine over 50 år investeret i et hav af forskellige virksomheder og projekter, heriblandt: fluidan, O2Matic, Optoceutics, DanaDynamics, FaunaPhonotics.

Du kan se et større udpluk af støttemodtagere her.

HISTORIEN BAG
CHRISTIAN NIELSENS FOND


Strandmøllens grundlægger Christian Nielsens ægteskab med sin hustru Paula var barnløst. Han valgte derfor som 84-årig i 1961, at fastsætte retningslinjer for en fond, som skulle føre hans virksomheder videre efter hans død.

Han så det som sin opgave ”at skabe et samlet hele af sin formue, og at overskuddet af fondsmidlerne skulle anvendes til almennyttige formål og virke navnlig til gavn for industrien i Danmark”.

I den senere fundats hedder det, ”at fondens formue skal sikre Christian Nielsen Strandmøllen, og at virksomhederne videreføres som en udelt og udelelig enhed efter hans testamentariske ønsker”.

Læs mere om Christian Nielsens baggrund på fondens hjemmeside.