Helium gasflasker med ventil. Naturgas i liter flasker bruges i metalindustrien og forskning Laserskæring i metal med helium som gas. Ædelgas HE bruges til lasersvejsning, kalibrering i metalindustrien

HVAD ER
HELIUM?​


Ædelgassen helium, med den kemiske betegnelse He, er universets mest almindelige grundelement efter brint. Indholdet i Jordens atmosfære er kun 5,2 ppm (dele pr. million). I jordskorpen dannes gassen under radioaktivt henfald af tunge elementer. Naturgas kan derfor indeholde det i koncentrationer på op til et par procenter.

EGENSKABER
 

Helium har flere unikke egenskaber, hvilket gør det meget alsidigt. Gassen er farveløs, smagsløs, lugtfri og giftfri. Den har en lav densitet, god varmeledningsevne, lavt kogepunkt og lav opløselighed i vand. Faktummet, at helium er det næst-letteste element, og kun en syvendedel så tungt som luft, gør at det er kendt som ballongas. I flydende form er helium den koldeste væske på jorden med et kogepunkt på -268,9°C. Det betyder, at helium ofte bruges til at afkøle følsomt teknik. I 1980’erne blev heliumkølende computere udviklet. Det var dog vanskeligt at holde gassen indesluttet, hvilket betød at computerne måtte genopfyldes med jævne mellemrum.

Gassen er inert, hvilket betyder at den ikke reagerer kemisk med sine omgivelser, og derfor hverken kan brænde eller oxidere. Helium er en gas, der har alvorlige sundhedsrisici, når den anvendes fejlagtigt og misbruges. Indånding af den for at forvrænge stemmen, kan forårsage alvorlig skade, fordi gassen fortrænger ilt fra lungerne. Selv nogle få indåndinger kan være forbundet med livsfare og føre til bevidstløshed og kvælning. 

HVAD BRUGER MAN
HELIUM TIL?

Helium anvendes inden for metalindustri og forskning til blandt andet

 

 • lækagesøgning
   
 • bæregas i gaschromatografi
   
 • laserskæring og lasersvejsning
   
 • varme- og overfladebehandling
   
 • kalibrering og som restgas i blandinger
   
 • køling af magneter i MRI- og NMR-scannere.


Gassen bruges derudover også til at puste balloner op, da den er lettere end luft og som nævnt hverken er brandbar eller brandnærende.

VI TILBYDER HELIUM I FØLGENDE KVALITETER


Strandmøllen fremstiller i flere kvaliteter baseret på forskellige behov. Helium markedsføres under følgende varemærker.

SÅDAN FREMSTILLES 
HELIUM

 

Helium fremstilles hovedsageligt af naturgas. Heliumrige naturgasforekomster findes for eksempel i USA, Qatar, Algeriet, Australien, Rusland og Polen. Udvindingen sker gennem en flertrins-proces, hvor naturgassen afkøles til en så lav temperatur, at alle andre gasser kondenserer, og heliummen kan adskilles. Efter rensning kan helium fyldes i lagertanke.
 

SÅDAN KAN VI LEVERE
HELIUM

Strandmøllen tilbyder en række leveringsmuligheder for helium og heliumblandinger.
 

FLASKER: Standardflasker med 200 bar tryk fås i størrelser fra 5 til 50 liter. Til særlige behov kan selv 2-liters flasker tilbydes.
 

BATTERIER: Et standardbatteri består af 12 sammenkoblede 50-liters flasker med 200 bar tryk. Der er også XL-batterier bestående af 8 sammenkoblede 80-liters flasker med 300 bar tryk. Et XL-batteri indeholder 60% mere gas end et standardbatteri.
 

KRYOTANKE: Vakuumisolerede transportable beholdere til flydende gas fås i størrelser fra 20 til 230 liter. Til særlige behov kan kryo-beholdere i størrelser op til 600 liter tilbydes.

 

FIND GASSPECIFIKATIONEN 
FOR HELIUM


I din gasspecifikation finder du ikke kun nyttig viden om gassens egenskaber, men også information som kan være differentierende for anvendelsen af gassen.

Du kan se og downloade alle gasspecifikationerne for helium her.

SKIFT DIT ALMINDELIGE BATTERIER
UD MED ET XL-BATTERI

Det fylder mindre. Det indeholder mere gas. Det har et højere tryk. Ja, der er klare forskelle på et almindeligt batteri og vores XL-batteri, men kender du alle fordelene?

MERE OM
ANVENDELSESOMRÅDER

 

Heliums alsidighed illustreres af den brede vifte af områder, hvor gassen spiller en vigtig rolle. Den anvendes som beskyttelsesgas i lysbuesvejsning, både som ren gas og i blandinger med argon. Dens opgave er at beskytte smeltet metal mod kontakt med luft for at forhindre dannelse af oxider og nitrider, hvilket ville resultere i en dårlig svejsning. I nogle applikationer fungerer helium bedre som en beskyttelsesgas end argon, da den producerer højere varmegenerering i lysbuen ved samme strømstyrke og lysbuelængde. Det giver en dybere indtrængning og mulighed for en højere svejsehastighed, hvilket er en fordel ved svejsning af grovere materialer eller metaller med høj varmeledningsevne. Helium bruges også som baggas mod den omgivende atmosfære under metallurgiske processer.

I elektronikindustrien anvendes helium til fremstilling af halvledere og fiberoptik. I biler bruges helium- eller heliumblandinger til at puste sideairbags og sidebeskyttelsesgardiner op, som skal opretholde trykket i længere tid end airbags på rattet og instrumentbrættet for at beskytte passagererne, hvis bilen vender. Et andet anvendelsesområde er som detektorgas ved lækagedetektion i rørledninger og tanke.

I kemiske laboratorier anvendes meget ren helium til kalibrering og analyser. I sundhedsvæsenet afkøler helium superledende magneter i MRI-scannere til ekstremt lave temperaturer, der kræves for at teknologien kan fungere. Gassen er også inkluderet i gasblandinger til spirometriske målinger af lungevolumener og udåndingshastigheder samt gasblandinger til dybhavsdykning.

 

 

HVORFOR ER MISBRUG 
AF HELIUM FARLIGT

Mange mennesker synes, at det er morsomt at lave sin stemme lysere ved at inhalere helium. Lige så mange glemmer desværre, at faren er større end underholdningsværdien. Helium fortrænger nemlig ilt, og man risikerer derfor at besvime eller ligefrem blive kvalt, når man inhalerer gassen. Vi advarer derfor kraftigt imod, at man misbruger gassen.