Af Allan Lykke Nielsen,
Distriktschef, Metalbearbejdning

HVORDAN ADSKILLER XL-BATTERIET SIG FRA ANDRE PRODUKTER PÅ MARKEDET?

Det adskiller sig helt konkret på tre måder. For det første har XL-batteriet et tryk på 300 bar, mens et almindeligt batteri kun har et tryk på 200 bar. XL-batteriet har i øvrigt også et 70 bar udtag, hvor du kan bruge standardudstyr.

For det andet indeholder XL-batteriet cirka 50 % mere gas end det almindelige. Det skyldes dels det højere tryk, og dels at XL-batteriet består af 8 flasker med hver især 80 liter, hvor det almindelige batteri består af 12 flasker med hver især 50 liter.

For det tredje så fylder XL-batteriet ganske enkelt mindre på gulvet, fordi det står op og har færre flasker end det almindelige batteri.
 

HVILKE FORDELE KAN VIRKSOMHEDER SÅ OPNÅ VED AT SKIFTE TIL ET XL-BATTERI, OG HVORFOR?

Den største fordel er helt klart, at virksomhederne vil opleve færre batteriskift på grund af XL-batteriets høje tryk og gasindhold.

Færre batteriskift sikrer samtidig en højere driftstid, hvor virksomhedernes ansatte skal bruge langt mindre tid på at håndtere batterier, tilslutte batterierne til centralanlæg og i det hele taget bestille mere gas. Desuden giver det – selvom det er meget lidt – et grønnere udtryk, for færre batteriskift betyder færre transporter og dermed mindre forurening.

Kort sagt, så er der en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst at hente ved at skifte det almindelige batteri ud med et XL-batteri.
 

HVEM KAN SÆRLIGT HAVE GAVN AF ET XL-BATTERI?

Det kan maskinfabrikker, underleverandører og skibsværfter, som har et centralanlæg til svejsning, skæring og laser.