Af Elin Svensson, Markedskoordinator

Interessen for brint til transport er eksploderet de seneste år og nu er det Strandmøllens tur til at blive en større del af brint-boomet. I Sverige er Strandmøllen igang med et revolutionerende brintprojekt. Projektet kommer til at være med til at sikre, at transportsektoren i fremtiden, vil sætte en mindre negativ aftryk på klimaet. 


Brint bruges til at lagre, transportere og levere energi, hvilket betyder, at brint kan bruges både som råvare, brændstof og energibærer. Vigtigst af alt er, at når brint bruges som brændstof i køretøjer bidrager det ikke til CO2-udledning. Den eneste udledning fra køretøjet er vand. Brint produceret med grøn energi er således et meget klimavenligt brændstof, der reducerer transportsektorens udledning af CO2.


Strandmöllen AB har fået bevilget 50 millioner kr. i investeringsstøtte fra Klimatklivet, der er et projekt under den svenske miljøstyrelse, der bevilger støtte til klimavenlige investeringer. Investeringsstøtten forventes at dække 50% af investeringsomkostningerne til opførelsen af et brintfabrik, der skal placeres i forbindelse med Strandmøllens svenske luftgasanlæg i Ljungby. Anlægget giver Strandmøllen mulighed for at være en vigtig brik i fremtidens fokus på brint som brændstof til tunge køretøjer.

Koncernen Strandmøllen A/S har over 60 års erfaring med at producere brint. I det seneste årti er brint også blevet brugt som brændstof til transportmidler. Strandmøllen i Danmark har i den forbindelse taget del i opbygningen af infrastrukturen omkring tankstationer i Danmark, hvor der i dag er et landsdækkende netværk af brinttankstationer. Allerede i dag leverer Strandmöllen AB brint til en række udviklingsprojekter for tunge køretøjer i Sverige.


Strandmøllens brintprojekt er unikt, idet projektet indgår i et lokalt samarbejde, der arbejder på at skabe et bæredygtigt kredsløb omkring brint, både set fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv.
Udover Strandmöllen AB indgår Ljungby Energi, Ljungby Kommun og PS Energi i samarbejdet, hvor Ljungby Energi står for elforsyningen ved hjælp af lokale vedvarende energikilder. Ljungby Kommun udlejer jord og er fremtidig kunde og PS Energi er ansvarlig for opførelsen af brinttankstationen.


Anlægget i Ljungby kommer til at have  en kapacitet på 3 MW og forventes at være i drift i august 2023.