Af Lars Carlsen, specialgaskonsulent


I det daglige arbejde på laboratoriet, når der udføres analyser og forsøg, stilles der høje krav til både arbejdet, og til de redskaber der arbejdes med. Uanset hvilket slags laboratorie man arbejder i. Med de rette redskaber og den rette gaskvalitet er der en lavere risiko for ukendte faktorer og forstyrrelser, og derfor sikrer det pålidelige resultater og en mere effektiv arbejdsproces. 
Men hvad betyder gaskvalitet egentlig? Og hvorfor er det vigtigt at forstå? Det stiller vi skarpt på, så du kan besvare ovenstående spørgsmål, når du har læst artiklen. 
 

Forstå gaskvalitet
Der findes et stort udvalg, og grader af kvalitet i gassens verden. Det er derfor vigtigt at definere, hvilken kvalitet, der er nødvendig – set i forhold til de analyse- og forsøgsopgaver, som laboratoriet udfører. 

Gassens kvalitet bliver typisk angivet som en talkode bestående af to cifre. Koden er et udtryk for gassens renhed i procent – skrevet som decimaltal. 
 

Sådan læses koden
På billedet nedenfor kan du se på flaskens etiket hvordan du skal læse koden "Nitrogen 5.0 LAB LINE".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er dog også vigtigt at huske på, at blot fordi en gas har den højeste renhed, er det ikke ensbetydende med at det er den rigtige gas til anvendelsesformålet. Det vil sige, at kuldioxid på 99,9995% er ikke altid bedre end en kuldioxid på 95%, men blot en højere koncentration af kuldioxid. Det handler mere om formålet med anvendelsen.  

Hvis vi vender blikket tilbage mod laboratoriets verden, så taler man ikke kun om renheden af gassen, men nærmere hvilke urenheder man gerne vil undgå. Der findes et stort udvalg og grader af kvalitet. Det er derfor vigtigt at definere, hvilken kvalitet der er nødvendig, herunder også hvilke urenheder man ikke ønsker – set i forhold til de analyseopgaver laboratoriet udfører.
 

Ren eller uren?
Om gassen er ren eller uren kan lyde som to sider af den samme sag. Da man ikke kan være sikker på et ensartet produkt handler det i sidste ende om at være bevidst omkring hvilke urenheder man ikke ønsker i gassen. Ved at kigge på urenhederne får man et billede af de specifikke molekyler, som kan påvirke forsøget og analysen negativt. 

 

Ingen standard i branchen
Det er vigtigt at forstå at, gasbranchen ikke har en overordnet standard, der sikrer en ensartet kvalitet. Ved kvalitet 5.0 (99,999%) betyder det kun at de urenheder, man har valgt at analysere for, til sammen er mindre end 00,001%. Hvilke komponenter der er analyseret for, eller hvilke niveauer disse er garanteret i, kan være forskellige fra den ene gasleverandør til den anden. Derfor er det altid vigtigt at være i dialog med din gasleverandør, så man er klar over hvilke komponenter der er analyseret for, og hvilke niveauer de er i.

 

Professionelle gaskonsulenter til dit behov
Strandmøllen gaskonsulenter er erfarne inden for laboratoriegasser, og kan derfor altid rådgive dig professionelt med at finde de rette gasser til dit behov. Vi hjælper også med projektering, gasinstallationer og service, alt sammen med øje for at bidrage til en effektiviseret arbejdsgang hos jer.