Af Edmund Christiansen, 
Konsulent,Healthcare og medicinske aktører

Ilt er et uundværligt lægemiddel til behandling af COVID-19, men allerede før virusudbruddet var ilt det mest anvendte lægemiddel på de danske hospitaler.

Ja, faktisk er ilt det eneste lægemiddel, som hver uge leveres i store tankvogne og efterfølgende fyldes på de store tanke, der står på samtlige hospitaler rundt om i Danmark. Tankene er i størrelsesordenen fra tre tons og helt op til 15 tons flydende ilt.
 

BEREDSKABET VAR KLAR FØR COVID-19

Region Hovedstaden valgte i efteråret 2019 at forlænge sin kontrakt med Strandmøllen A/S om levering af komprimerede gasser, mens Region Syddanmark et stykke tid efter også valgte at indgå en ny kontraktperiode.

Da COVID-19 kom til Danmark, var vi netop i gang med at opbygge et helt nyt beredskabslager i Region Hovedstaden. Beredskabslageret skulle bestå af små transport-ilt-flasker, fordi flere af de store hospitaler i forbindelse med vores kontraktforlængelse ønskede nye letvægtsflasker med integrerede ventiler frem for de sædvanlige og lidt ældre stålflasker.

Kort efter kontraktforlængelsen aftalte vi i fællesskab, at de ”gamle” stålflasker skulle være en del af et beredskabslager, som Strandmøllen A/S skulle opbevare og stille til rådighed for regionen i særlige situationer. Dét må vi desværre sige, at COVID-19 er.

Takket være dette initiativ og ikke mindst samarbejdet omkring tiltagene havde vi i begyndelsen af udbruddet allerede opbygget et vist beredskabslager. Vi stod klar til at hjælpe hospitalerne på tværs af regionsgrænserne med transport-ilt-flasker og havde nok til at dække det akutte behov, der opstod, da mange hospitaler selv valgte at opbygge mindre beredskabslagre.
 

BEHOV FOR FLERE TILTAG

Beredskabslagret kunne dog ikke stå alene, og der var behov for flere tiltag. Derfor iværksatte vi straks daglig afhentning af tomme, medicinske flasker på hospitalerne, så vi hurtigere kunne fylde dem igen og opnå en højere rotationshastighed.

Flere af hospitalerne gennemgik samtidig deres egne lagre for forskellige typer af reduktionsventiler, fordi de igen kunne bruge PIN-indeks-ventiler, som mange ellers havde lagt på hylden. Desuden blev de noget større regulatorer til brug for nødforsyningsenheder også fundet frem fra gemmerne og gjort klar til brug.

Grundlæggende har vi hjulpet adskillige hospitaler med forskellige løsninger, som har været med til at dække deres umiddelbare behov i kraft af vores tekniske kunnen omkring håndtering af lægemiddelgasser i både centralanlæg og ved mindre stand alone-løsninger.
 

SMIDIGHED GØR EN FORSKEL

Foruden vores leveringer har vi i Region Hovedstaden været sparringspartner for mange gasansvarlige i de tekniske afdelinger, som pludselig skulle øge deres kapacitet både tre og fire gange i forhold til det normale forbrug. I Region Syddanmark har vi desuden helt ekstraordinært installeret yderligere to tanke på to forskellige hospitaler for at tilgodese det store behov for ilt.

Der er normalt flere måneders leveringstid på en helt ny tank, og de mange forskellige godkendelser, som en tankinstallation kræver, kan nemt tage lang tid at få. Heldigvis fik vi og Region Syddanmark hurtigt de indledende godkendelser, og tankene havde vi allerede klargjort til scenariet på vores lager i Ejby, så blot en uge efter hospitalernes forespørgsel var vi klar til at opstille dem.

Det hele er naturligvis foregået, mens regionernes kontaktpersoner i Strandmøllen – ligesom mange andre – primært har arbejdet hjemmefra. Det ofte gør det endnu sværere at løse denne salgs opgaver, fordi det kræver et stort koordineringsarbejde blandt mange involverede.

Den form for smidighed, som vores kolleger viser på tværs af afdelingerne også i denne tid, gør det ikke bare lettere at være medarbejder. Nej, det fodrer også lysten at løse specialopgaver ikke kun i dag, men også i fremtiden.