Af Lars Laursen, Markedsdirektør

Der hersker vist ingen tvivl om, at vores fælles vej til en verden uafhængig af fossile brændstoffer er lang. Heldigvis sker der hele tiden nye, bæredygtige fremskridt inden for transport, som må siges at være en af de større CO2-syndere.

Et af de store fremskridt er, at el-bilerne står over for et gennembrud. Ifølge De Danske Bilimportører blev der alene i 2019 købt over 5.500 el-biler, og landets store byer investerer i stigende grad i infrastrukturen af ladestandere. Dét er positivt.

Desværre lader brint-bilernes gennembrud vente på sig lidt endnu. I skrivende stund er der ifølge brintbiler.dk kun 73 registrerede brint-biler i Danmark, hvilket er ærgerligt. Brint-bilerne har nemlig en væsentlig fordel – også over for de populære el-biler.

Brint som drivmiddel til biler
Trods åbenlyse forskelle har brint-biler og el-biler begge en elektrisk motor og er strømdrevne. El-bilen skal du naturligvis lade op, hvorefter den kører på strømmen fra batteriet. Brint-bilen skal du tanke med brint, som efterfølgende genererer strøm i samspil med oxygen i brændselscellen. Brint-bilen har desuden et mindre batteri, hvor den opsamler energi, som bruges til opstart. Med andre ord bør bilerne måske snarere kaldes strømdrevne brint-biler og strømdrevne el-biler.
 

HVOR LANGT SKAL DU KØRE?

Den væsentlige fordel er helt konkret, at brint-biler er hurtigere at tanke, end el-biler er at lade op, og brint-bilerne har i den forbindelse også en længere rækkevidde.

For en brint-bil tager en fuld tankning cirka 3-5 minutter, hvorefter du kan køre op til 600 kilometer, før du behøver at tanke igen. Anderledes ser det ud for en el-bil, hvor en fuld opladning tager 30-60 minutter og rækker cirka 300-400 kilometer afhængigt af den enkelte model, din kørselsadfærd og andre forhold.

Med andre ord kan en brint-bil bidrage med større fleksibilitet end en el-bil, hvilket særligt er en fordel for fx kommunalt ansatte, sælgere, pendlere eller taxaer, som kører mange kilometer på daglig basis.
 

BRINTTANKSTATIONERNE STÅR KLAR

Gennem flere årtier har vi produceret bæredygtig brint på elektrolyse til blandt andet svejsning, lodning og hærdning samt analyse og laboratoriearbejde. Vores brint-”eventyr” inden for transport startede dog først i 2015. Her etablerede vi nemlig Danish Hydrogen Fuel A/S i partnerskab med OK a.m.b.a. og H2 Logic A/S (nu NEL ASA).

Danish Hydrogen Fuel A/S har til formål at drive brinttankstationer i Danmark og står bag fire brinttankstationer i henholdsvis Korsør, Brabrand ved Aarhus, Kolding og Esbjerg.

Det lyder måske ikke af meget, men de fire brinttankstationer bidrog på daværende tidspunkt til, at næsten 50 % af den danske befolkning havde mindre end 15 kilometer til nærmeste brinttankstation.

I begyndelsen af året overtog Strandmøllen A/S desuden forsyningen til to brinttankstationer i henholdsvis Gladsaxe og Københavns Sydhavn, som nu er meget velbesøgte af blandt andre hovedstadens brint-taxaer og får hver dag nye brint-forsyninger. Det betyder også, at vi med stolthed kan sige, at vi i dag leverer brint til samtlige brinttankstationer i Danmark.
 

HVAD ER DER I UDSIGT?

Det er klart, at personbilen ikke er det eneste transportmiddel, som bliver udfordret på sin bæredygtighed. Den tunge transport i form af lastbiler, busser, skibe og fly oplever naturligvis samme udfordring, men her er der ligeledes fremskridt at spore.

Der er i øjeblikket et stort fokus på PtX (Power-to-X), hvor strøm til brint videreforarbejdes til fx metanol og elektrofuels, som kan bruges som brændstof i den tunge transport, hvilket er yderst spændende. Der er netop lanceret et stort dansk konsortium, som vil arbejde intenst med dette og de store udfordringer, der er forbundet med det.

I et noget hurtigere og mindre omfang kommer der i kraft af H2Bus Consortium 200 brint-busser med dertilhørende infrastruktur til Danmark, som skal være i drift inden 2023, mens der i Aalborg allerede er tre brint-busser i drift.

Disse initiativer og bedrifter vil forhåbentligt være med til at afføde endnu flere (positive) erfaringer med brint-busser og brint-lastbiler, så hele brinttransporten – ligesom el-bilerne – vil få et gennembrud inden for nærmeste fremtid.